2021: el año del Aula Virtual y la enseñanza digital

2021: mesures extraordinàries en la Formació Professional per a l’ocupació

Aquest 2021 hi ha una nueva resolució del Sepe per la qual s’estableixen mesures extraordinàries per aquest any 2021 en la Formació Professional per a l’Ocupació.

Per Elena Marcos i Mar Espejo

A causa de la persistència dels efectes negatius de la situació d’emergència sanitària causada per la Covid-19 s’ha plantejat la necessitat de mantenir algunes de les mesures excepcionals adoptades en el seu moment (resolució del 15 d’abril del 2020) per a fer front a l’impacte que s’ha produït en el sistema de formació professional per a l’ocupació.

El passat 25 de desembre del 2020 es va publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la resolució del SEPE del 18 de desembre en la qual s’especificaven les mesures extraordinàries per al 2021 per a fer front a l’impacte de la COVID-19 en matèria de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral per a la iniciativa de formació programada per les empreses.

A la nostra línia de negoci de Trentia Learning, som experts en Formació IT i veiem que aquesta resolució és beneficiosa per a les empreses i els seus treballadors en poder utilitzar l’aula virtual com si es tractés de la modalitat presencial, contribuint a continuar fent formació en remot, en el cas de Trentia Learning amb la seva modalitat Virtual Class.

Aquest 2021 és l’any de l’Aula Virtual el que possibilita i fomenta la educació Digital.

Formar i educar a través d’una aula virtual ofereix diferents solucions, amb canvis en el procés d’ensenyament – aprenentatge, amb continguts atractius per al nou context on la Tecnologia és clau així com saber comunicar i captar l’interès dels alumnes a través d’una pantalla.

De fet, una de les grans dificultats és la de Liderar Equips en Remot”. En aquest punt Trentia té desenvolupada una formació ad hoc per aconseguir ser realment eficients i optimitzar el nostre temps i els resultats dels nostres equips, exercint un lideratge que és diferent al presencial i requereix el desenvolupament de noves habilitats.

Som Trentia Digital Working, som camaleons digitals. Una de les claus per a créixer en un entorn com l’actual ple d’incertesa és saber adaptar-se i transformar-se, en un constant aprenentatge, on la Formació és fonamental i la curiositat per saber més.

 

 

A continuació destaquem els aspectes que considerem més rellevants d’aquesta resolució:

a) Utilització d’aula virtual com a formació presencial(art. 2)

S’amplia l’ús d’AULA VIRTUAL com a formació en modalitat presencial durant tot l’any 2021.
La utilització d’aquesta aula virtual ens ha ajudat no només a evitar la paralització de la formació a causa de les restriccions que s’han anat establint en els diversos territoris quant a l’aforament de les aules, sinó també ha suposat un important avanç per a facilitar la difusió de la formació a un major nombre de treballadors més enllà de les circumstàncies de la pandèmia.

b) Utilització d’un sistema d’impartició bimodal o “aula mirall” (art. 2)

Sota aquest sistema d’impartició bimodal es permet al docent impartir la formació de manera presencial a una part dels assistents mentre que una altra assisteix de manera virtual.

c) Ús de mitjans electrònics (art. 3)

Es permetrà l’ús de mitjans electrònics per a garantir l’assistència de les persones participants en les accions formatives sempre que quedi degudament constatada la seva identitat.

d) Comunicació de l’inici de la formació (art. 4)

Les comunicacions d’inici de la formació i la informació relativa a cada acció i grup formatius podran realitzar-se fins a dos dies abans de la data de començament de cada grup.
La cancel·lació o la modificació de les dades d’una acció o grup formatiu que suposi un canvi d’horari, data d’execució o de localitat haurà de ser comunicada, en tot cas, amb un dia d’antelació al de la data prevista per al seu començament.

e) Permisos individuals de formació (D.A. 1ª)

Les persones treballadores podran sol·licitar a les seves empreses, durant l’exercici 2021 els denominats PIF per a possibilitar l’assistència a les accions formatives impartides mitjançant aula virtual o sistema bimodal. L’assistència podrà acreditar-se mitjançant certificat de l’entitat impartidora o mitjançant declaració responsable del beneficiari.

 

Formar-nos serà fonamental per a adaptar-nos al nou mercat laboral en un entorn que canvia constantment de manera vertiginosa.