Anàlisis de dades i intel·ligència artificial: Millors decisions en el nostre negoci.

Anàlisi de Dades i Intel·ligència Artificial: millors decisions en el nostre negoci

Per Elena Marcos

Albert Einstein va dir que la informació no és coneixement. I si la informació està contrastada, analitzada i aporta valor, llavors estarem parlant de coneixement?

Mai com avui la informació ha estat tan accessible a tots aquells que estiguin interessats a trobar-la.

No obstant això, tenir ingents quantitats de dades i informació, no garanteix en absolut que estiguem ben informats, cal fer una anàlisi de dades clau, per a posteriorment poder prendre decisions que aportin valor en l’àmbit empresarial.

Si la teva empresa treballa amb Big Data i Iot saps bé que administrar i gestionar aquestes dades pot resultar una tasca complexa, que gràcies a la Intel·ligència Artificial s’ha convertit en més senzilla.

Segons Forbes, l’ús de la IA permetrà obtenir o mantenir un avantatge competitiu per al 84% de les empreses.

 

Intel·ligència Artificial

La IA aconsegueix fer una cosa tan increïble com que les màquines puguin comprendre, actuar i aprendre.

Aquesta tecnologia que sembla “màgica” permet maximitzar l’ús i disponibilitat de les dades per predir escenaris, prendre decisions en temps real i prevenir errors.

La Intel·ligència Artificial obre moltes possibilitats per desenvolupar sistemes de tractament de dades més precises i robustos. Aquesta és una de les principals conclusions que es desprèn d’una trobada internacional d’experts en aquesta àrea científica celebrada a la Universitat Carlos III de Madrid (UC3M). 

El futur de la Intel·ligència Artificial

En aquest seminari es va parlar també sobre l’enlluernador futur de la IA. “L’explosió del nombre de dispositius capaços de capturar i processar informació, al costat del creixement de la capacitat de còmput o els avenços en algoritmes disparen les possibilitats d’aplicació pràctica”, van comentar els investigadors del grup SCALAB.

Sens dubte, la Intel·ligència Artificial ofereix noves i interessants oportunitats per gestionar grans volums d’informació.

Principals avantatges:

 1. Automatització de el procés de dades
  La IA
   i el Deep Learning (aprenentatge profund) permeten automatitzar totes les tasques rutinàries relacionades amb les dades, que poden ser ordenats segons nombrosos paràmetres, eliminant la revisió manual.
 1. Verificació de la qualitat de la informació
  La IA permet comprovar problemes de qualitat o inconsistències i es converteix en un sistema eficaç de control, amb l’objectiu que els sistemes analítics i de Big Data siguin capaços de treure conclusions fiables que ajudin a la presa de decisions empresarials.
  Quan aquests problemes són descoberts, les aplicacions poden fer correccions automàticament o marcar aquestes anomalies per a posteriors accions correctives.
 1. Integració de dades heretats
  Encara hi ha una gran quantitat d’informació no digitalitzada o en formats sense connexió.
  La tecnologia avançada de la IA permet rescatar informació / dades no connectats i fer-los accessibles. D’aquesta manera es poden convertir en formats llegibles pels sistemes i emmagatzemar-los en el núvol.

 2. Desenvolupament de regles per a la gestió automatitzada de dades
  La IA ajuda a discernir quines dades descartar i quins incloure per prendre decisions, analitzant patrons d’ús de dades, el que ens portarà a prendre les millors decisions per al nostre negoci.

L’impacte de la Intel·ligència Artificial en els negocis augmentarà la productivitat de la feina fins a un 40% i permetrà a les persones fer un ús més eficient del seu temps”. (Accenture).