Avui entrevistem a … Núria Reixach, Coordinadora de Qualitat en Fundació Champagnat – Maristes

Avui entrevistem a… Núria Reixach, Coordinadora de Qualitat a la Fundació Champagnat – Maristes

Hem tingut el plaer d’entrevistar a Núria Reixach, Coordinadora de Qualitat a la Fundació Champagnat – Maristes per a xerrar sobre la importància que té la Tecnologia, de com ajuda a l’àrea de qualitat i a qualsevol mena d’organització incorporant eines d’anàlisis de dades i automatitzar-les, així com del futur model educatiu envers IT.

Seguiran els estudiants acudint a les aules de manera presencial, de manera híbrida o en un futur serà tot en remot?  Aquest i altres interrogants han estat aclarits per Nùria Reixach.

La Tecnologia és sens dubte una important aliada de l’educació i en aquest cas Power BI ha estat el vehicle i l’eina per a millorar en tots els àmbits i sobretot per obtenir índexs de satisfacció de la comunitat educativa.

Les aules no poden ni han d’estar al marge de la Digitalització i això els Maristes ho saben bé.

La creació d’un bon ecosistema tecnològic es constata quan hi ha un equilibri entre la combinació de hardware i software dissenyat per proporcionar els serveis que la institució necessita per a respondre a les necessitats educatives del seu alumnat.

Quin paper ocupa la Tecnologia en el món escolar actual i com ajuda a veure i mesurar la qualitat en els vostres centres de Maristes?

NR.- La Tecnologia cada vegada està més integrada en els nostres centres educatius, tant a nivell de l’ensenyament com de la gestió; és indispensable per a poder treballar en xarxa i poder recopilar dades dels diferents centres que formen part de la nostra institució.

Quan us vau plantejar la importància d’analitzar les dades i poder tenir informes de valor afegit?

NR.- El sistema de gestió de qualitat implementat en els nostres centres requereix analitzar dades per a la millora contínua en tots els nostres processos; les escoles es van començar a certificar l’any 2006. A partir d’aquest moment l‘anàlisi de dades ha estat clau per a la millora en tots els àmbits i alhora ens permet obtenir índexs de satisfacció de la nostra comunitat educativa (alumnat, famílies, personal docent i no docent) el que ens dóna un bon feedback de la nostra activitat.

Per què vau triar Power BI i Trentia?

NR.- Power BI proporciona un anàlisi en profunditat de les dades a temps real. La presentació de dades i gràfiques és fàcil i molt visual i, a més, té una gran capacitat de connexió amb diferents fonts de dades.

Trentia va començar a treballar amb nosaltres per ser partner de Microsoft i per a ajudar-nos amb la intranet sharepoint. Estàvem contents amb els seus serveis i quan vam decidir automatitzar les respostes amb Power BI no vam dubtar.

Trentia va plantejar fer un projecte de Power BI basat en metodologies àgils i col·laboratiu, en línea amb l’esperit i la tendència actual d’ensenyar i treballar en l’àmbit escolar. Creus que això ha ajudat a tenir una bona ben entesa i a generar sinergies?

NR.- Sí ha ajudat. Amb Trentia ens hem sentit muy còmodes en tot moment, tant en expressar les nostres necessitats en el nostre àmbit com en l’atenció rebuda durant tot el procés de disseny i implementació del programa.

Què ha suposat, a nivell organitzatiu, el poder tenir un quadre de comandament que mostra i permet analitzar resultats d’enquestes, així com diferents funcionalitats de les àrees/cursos en les seves diferents etapes?

NR.- Nosaltres ja portàvem uns anys amb quadres de comandament i indicadors de satisfacció. El problema que teníem era que el sistema implementat era gairebé manual, amb una recollida molt lenta i un anàlisi de dades molt limitat. Amb la nova aplicació la recollida de dades és immediata i l’anàlisi que es pot fer amb Power BI és molt més complet. Hem guanyat en rapidesa, fiabilitat i visibilitat, la qual cosa ha incidit directament en l’organització.

L’Anàlisi de Dades, el valor del Data, disposar de Forms i tenir tasques automatitzades ajuda a contrastar el que està succeint, a prendre decisions i a veure com es percep cap a l’exterior el que fa una institució tan estratègica en l’ensenyament com és Maristes?

NR.- Sens dubte, actualment l’anàlisi de dades és molt recomanable per a qualsevol institució. La retroalimentació dels membres de la comunitat educativa és fonamental per a veure quins àmbits poden millorar per a donar el millor servei possible. No podem viure donant l’esquena a les necessitats i expectatives de la societat i, en concret, de les nostres parts interessades. Per a una institució com Maristes, on l’opinió i la participació de tota la comunitat és clau, eines com aquesta ens ajuden.

Ha augmentat la participació dels alumnes i de les famílies arrel de disposar d’enquestes digitals?

NR.- Per fomentar la participació, als alumnes, se’ls dóna un espai en algun moment de la seva jornada lectiva, la qual cosa ens dóna unes mostres de participació molt altes.

En el cas de les famílies hem procurat, junt amb el nostre departament de comunicació, una bona difusió per fomentar la participació. Tot i així, i depenent de l’entorn socioeconòmic de l’escola, el format digitalitzat no sempre facilita la participació. En aquests casos, i si la mostra no és suficient, procurem mètodes alternatius de recollida d’enquestes i ho integrem a l’aplicació.

Amb la Pandèmia s’ha vist el valor que tenen els educadors, els professors i la Tecnologia, que a vegades es veia com a intrusa, i no obstant això, s’ha convertit en aliada per a facilitar la labor docent, perquè els pares veiessin aquesta gran labor de valor que realitzen i perquè els alumnes s’adaptin als canvis. Creus que aquesta Digitalització de l’Educació ha vingut per a quedar-se i encara que no hi hagi pandèmia es crearan models híbrids en part presencials i en part online com en el Teletreball?

NR.- El confinament ens va sorprendre a tots. Els educadors i docents vam haver d’aprendre en temps rècord i a vegades sense els recursos propis adequats a fer classes online; per sort teníem les plataformes adequades que ens van permetre una ràpida resposta al nostre alumnat i a les seves famílies. Actualment estem preparats tant per a les classes presencials com online, per a poder continuar fent classes en cas de confinament grupal o individual.

La Digitalització ha vingut per a quedar-se i, sens dubte, és una bona aliada per a l’educació.

Personalment no crec que romanguin models híbrids a l’escola, els nens i adolescents necessiten la socialització amb els seus iguals i la presència de docents. Al meu entendre, no crec que sigui un bon model quan tornem a la normalitat; tot i així, tot l’après i els nous recursos adquirits ens permetran millorar i continuar avançant en el nostre procés d’innovació educativa.

El canvi de paradigma és aquí.  La creixent tendència Tecnològica a les aules suposa una gran oportunitat d’actualització metodològica i digital per a totes les parts implicades: docents, famílies i alumnes i alhora porta amb si alguns reptes rellevants com proporcionar formació de qualitat als professors perquè puguin aprofitar els recursos tecnològics i incorporar-los a les seves classes com fan els Maristes.

Gràcies a Power BI l’Anàlisi de Dades és més àgil, eficient, visual, complet i fiable.

 

Per Elena Marcos