Ciencia, Tecnologia i Innovación para crecer y fortalecer la Economia.

Ciència, Tecnologia i Innovació per a créixer i enfortir l’Economia.

Ametic ha organitzat la 35a Trobada de l’Economia Digital i les Telecomunicacions de l’1 al 3 de setembre de 2021 a Santander al costat del Banc de Santander i la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), lloc on es va celebrar la interessant trobada. 

Per Elena Marcos

Tenim l’oportunitat de gestionar adequadament els fons Next Generation UE i aixi convertir-nos de veritat en un país on la Ciència, la Innovació i la Tecnologia siguin els eixos centrals per a construir un teixit empresarial mes fort, sostenible, ètic, i així aconseguir una Economia sòlida.

La Tecnologia en si mateixa no és una solució. Però si és la millor aliada quan s’estableixen les bases d’un canvi cultural important per a accelerar aquest canvi, a més és clau en temes tan en auge com el Teletreball.

Nombroses empreses plantegen la volta a l’oficina física. El Director General de Microsoft va compartir que és un desavantatge competitiu el tornar presencialment a l’oficina. I va posar com a exemple la supressió d’un esdeveniment anual que realitzaven de 2.000 persones, ja que només amb aquest acte van aconseguir eliminar 5000 tones d’emissions de CO₂.

El missatge en aquest cas és que gràcies al Teletreball podem reduir emissions que perjudiquen l’atmosfera i impacten en el Medi Ambient, a més amb el Teletreball autèntic, ben definit, s’aconsegueix conciliar millor vida familiar i laboral.

Les empreses avui si volen aconseguir retenir Talent i ser reeixides, requereixen tenir equips motivats i esquemes flexibles, diferenciats i personalitzats. S’ha acabat el cafè per a tots.

A l’enquesta realitzada es va constatar que en un 73% de les persones entrevistades volen continuar fent teletreball, però un 68% diu que també necessita sociabilitzar. Estaríem per tant dibuixant un panorama híbrid i sobretot flexible, on el presencial no torni a ser com antany.

És necessari crear espais intel·ligents que es guiïn per com les persones treballaran en determinades reunions. No totes seguiran el mateix format. Adaptar-se o morir. I per a això necessitem comptar amb líders que vinguin a revolucionar la nostra empresa, que vulguin fer canvis, que siguin “aire fresc”. En la ponència es va parlar de la figura del júnior advisor. Aquest aire fresc i la innovació no sols vénen de la mà de la joventut, sinó que dependrà de la mentalitat de cada persona.

El Talent no té edat, ni cara ni cos. El que és un fet és que hem de fer coses diferents, per a obtenir resultats diferents. I això passa per democratitzar l’accés a la Tecnologia en països menys desenvolupats o zones aïllades, l’aterrar la IA i acostar-la al públic general, l’explorar conceptes com a Bessons Digitals…

La Transformació Digital és un canvi dia a dia, no t’aixeques i tot és nou de sobte. És un procés que s’ha de traslladar des de la Direcció amb comunicació clara, des d’un lideratge amb obertura per a escoltar de manera conscient i entendre que cal escometre els problemes d’un en un, i no tots de cop.

Per a ser organitzacions que prosperin cal invertir contractant persones dedicades, compromeses i pagar-les adequadament; un bon perfil que entengui de transformació digital i que sàpiga fer millores contínues i aprendre d’errors habituals, com voler accelerar terminis de lliurament d’un projecte tecnològic que implica també un canvi cultural en els usuaris.

És vital saber gestionar el timing a l’hora de desenvolupar projectes i productes de software. Habitualment els principals problemes sorgeixen de no saber gestionar bé els terminis i no dividir el problema gran en problemes petits. És necessari no generar monstres ni crear solucions complexes que a vegades els clients no poden escometre de cop. La solució sovint passa per simplificar processos i fer els projectes digeribles.

Sostenibilitat:

En les pimes els problemes són diferents perquè moltes vegades es tracta de sobreviure i alhora competir. La sostenibilitat és important però ser competitiu per a continuar és urgent.

La sostenibilitat sens dubte té a veure amb RSC i amb diversitat. A les petites empreses el problema és retenir talent. I complir amb la RSC.

La sostenibilitat és un concepte molt ampli i genèric. Si ens referim als ODS 2030 aquests objectius de l’ONU són obvis i tothom està conforme amb ells: erradicar la fam, la pobresa, que hi hagi accés a l’educació per a tots…no obstant això, portar aquests ODS a la pràctica en un món convuls i canviant és complex i difícil però un empresari responsable ha de tenir-lo en compte i fer-ho sense dubtar. Seran les empreses amb propòsit, conscients i responsables les que continuïn creixent i sobrevisquin en aquest entorn VUCA.

El gran repte en Tecnologia en un futur pròxim serà l’impacte en el Medi Ambient. Quanta energia es consumeix per a fer memes, fotos, vídeos i emmagatzemar aquesta informació? Anys d’escombraries digitals. Arribarà un moment en què això també canviarà.

La Tecnologia porta canvis i comoditat i això a vegades no va de la mà de la sostenibilitat. Aquí tenim un desafiament important. Caldrà veure quins patrons de comportament estem generant que acceleren a vegades un consum irracional.

Quarta Revolució Industrial:

Estem immersos en la quarta revolució industrial on la velocitat és tal, que tot passa del blanc al negre sense que poguem veure els grisos. A vegades aquests efectes no els percebem perquè ni tan sols ho veiem i per tant no els podem mesurar però si hem de ser capaços d’afrontar-los.

Propòsit:

La Tecnologia ha de servir per acostar i facilitar al ciutadà el dia a dia i per a construir un futur més pròsper a través de coneixement i la innovació.

El valor de la Ciència i la Innovació, i la col·laboració pública privada són claus per a impulsar el canvi que necessitem i farà que tinguem una Economia forta que no deixi deutes mig ambientals a futures generacions.