Ciutats més netes i saludables: Dia Mundial sense cotxes

Ciutats més netes i saludables: Dia Mundial sense cotxes

Avui 22 de setembre se celebra el Dia Mundial de l’Automòbil ?, una data assenyalada per a recordar-nos la importància que té reduir l’ús del cotxe per a frenar l’impacte al Medi Ambient.

Per Elena Marcos

Espanya dins de l’àmbit de la Convenció de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, el Protocol de Kyoto, entre altres, ha anat establint una sèrie de pautes per a aconseguir els objectius marcats pel full de ruta de la Comissió Europea, cap a una economia baixa en carboni i competitiva en 2050, la meta és arribar a reduir les emissions en un 80% per sota dels nivells de 1990. 

Per aquest motiu està posat el focus a l’impacte ambiental dels diferents tipus de combustible, particularment el dièsel.

Els responsables han de saber que les decisions que prenen sobre la seva gestió, tenen en en compte factors medi ambientals.

La idea és triar unes altres formes de desplaçament alternatives que consumeixin menys i facin el menor mal possible, com fomentar l’ús del transport públic. O cotxes elèctrics o híbrids per a reduir al màxim emissions nocives.

La Tecnologia pot ser la millor aliada. Per exemple, l’ús de GPS per a traçar una millor planificació de rutes i la possibilitat de resposta en temps real de qualsevol imprevist que pugui sorgir, ajudant a reduir el temps que el vehicle passa aturat consumint combustible, augmentant el desgast dels vehicles i la contaminació de l’aire.

Estem immersos en una transformació en el món de la mobilitat cap a models més sostenibles i eficients on empreses, investigadors i fabricants tenen posat el focus en el desenvolupament de noves tecnologies que permetin obtenir motors de combustió més ecològics.

Existeix una varietat de solucions mes allà dels motors més ecològics com per exemple el catalitzador. Un dispositiu que afavoreix que les reaccions químiques es produeixin. Avui dia, a més del catalitzador que fa que les possibles molècules de CO produïdes en la combustió es transformin en CO₂, és necessari un altre que transformi els NOx en N2 i O2, totalment innocus. Els dièsel han de comptar amb un filtre antipartícules que se situa al llarg del tub d’escapament i que s’encarrega de retenir i eliminar les partícules sòlides que es produeixen en la combustió d’aquesta mena de motors, a més de reduir les emissions de benzopirens.

Una altra de les solucions són els paranys NOx. Quan el catalitzador responsable de neutralitzar els NOx no arriba a realitzar tot el treball a temps, s’instal·la un parany NOx, que els emmagatzema quan el motor està produint en excés aquest gas per a transformar-los més tard, quan el conductor trepitgi l’accelerador.

Un altre important sistema de depuració de gasos mitjançant una dissolució d’urea és AdBlue. S’utilitza per a reduir les emissions de NOx causades per les fuites dels motors dièsel mitjançant un procés denominat reducció catalítica selectiva (RCA), amb l’objectiu de protegir el medi ambient de tals emissions.

Al final el que hem de canviar és la nostra mentalitat. Per a això hem d’analitzar i descobrir noves formes de mobilitat així com comprometre’ns com ciudadan@s a impulsar tenir ciutats més netes i saludables.