El futur de la ocupació ocupabilitat

Com serà el futur de la feina i l’ocupabilitat?

El futur de la feina al nostre país i a la resta del món és un tema que genera una profunda incertesa.

“L’ocupació del futur estarà cada vegada més lligada a la tecnologia i la digitalització, la qual cosa requerirà habilitats en programació, anàlisi de dades i maneig d’eines digitals“.

Per Elena Marcos 

En un futur proper, la feina es concebrà de manera molt diferent, especialment marcada per tecnologies disruptives com la Intel·ligència Artificial (IA). Tot i que és difícil preveure amb exactitud què passarà amb les ocupacions, sí que podem fer algunes reflexions sobre les possibles conseqüències de la IA i altres tecnologies disruptives en el mercat laboral.

D’una banda, la IA i altres tecnologies avançades com el Metavers, Blockchain, Digital Twins, etc. estan transformant alguns sectors de l’economia, la qual cosa comporta que algunes ocupacions es tornin obsoletes, especialment quan es tracta de tasques rutinàries.

ocupabilitat

D’altra banda, la bona notícia és que l’arribada de la IA i de tecnologies innovadores genera noves oportunitats d’ocupació en sectors relacionats amb la tecnologia i la transformació digital.

A més, és possible que la IA i altres tecnologies facin que algunes ocupacions es tornin més eficients i productives, permetent a les empreses fer més amb menys, la qual cosa podria comportar una major competitivitat i un augment de la demanda de serveis i productes, i per tant, una major generació d’ocupació.

La certesa més gran que tenim davant de tanta incertesa és que la capacitació i la formació contínua dels nostres treballadors seran fonamentals per adaptar-se als canvis i aprofitar les noves oportunitats d’ocupació que sorgeixin. Com sempre diem a Trentia Learning, “el moment d’aprendre és ara.

Les perspectives i tendències actuals que poden influir en el futur de la feina a Espanya, com es va dir en el II Fòrum d’Ocupabilitat de La Razón, al qual vam ser convidats per Eurofirms, tenen un fort component de digitalització i automatització.

Aquest Fòrum d’Ocupabilitat és un espai de reflexió per respondre a la realitat del mercat laboral, aportant el valor més demandat, el talent, i veient quines són les mancances per aconseguir pal·liar-les.

L’ocupabilitat dependrà de cada persona, en un aprenentatge permanent, amb un fort component tecnològic i de Power Skills, aquestes habilitats que abans es consideraven suaus, però que en realitat són poderoses i l’element diferenciador autèntic per mantenir i millorar l’ocupació actual o per aconseguir un nou treball en el futur.

Pel que fa als llocs de treball clau per al 2023, és difícil predir amb exactitud ja que depèn de molts factors, incloent l’economia global, les tendències tecnològiques i els canvis en la demanda dels consumidors. No obstant això, algunes àrees que es preveu que tinguin una gran demanda en els pròxims anys inclouen:

  • Tecnologia: especialment en camps com la intel·ligència artificial, la ciberseguretat, la robòtica, l’anàlisi de dades i el desenvolupament de software.
  • Salut: a causa de l’envelliment de la població i l’augment de la demanda de serveis d’atenció sanitària, hi ha una gran demanda de treballadors en àrees com la infermeria, la fisioteràpia i la medicina.
  • Energia renovable: a mesura que augmenta la consciència sobre la importància de la sostenibilitat ambiental, es preveu una major demanda de treballadors en àrees com l’energia solar, eòlica i geotèrmica.
  • Logística: a causa del creixement del comerç electrònic i la necessitat de transportar béns a nivell nacional i internacional, hi ha una tendència creixent de treballadors en el camp de la logística i el transport.
  • Educació: amb la necessitat de formació i educació contínua per mantenir-se al dia amb les tendències i tecnologies emergents, hi ha una gran demanda de treballadors en el camp de l’educació i el desenvolupament d’habilitats.

 

“L’ocupació del futur serà cada vegada més flexible, amb un enfocament en el treball remot i la col·laboració en línia en equip, la qual cosa requerirà habilitats de comunicació i gestió de projectes virtuals”. Després de la pandèmia, moltes empreses probablement continuaran oferint l’opció de treballar des de casa i flexibilitat horària als empleats.

Finalment, cal dir que les empreses que vulguin tenir futur hauran de tenir un propòsit, uns valors i coherència entre el que diuen i el que fan: “La sostenibilitat i la responsabilitat social seran cada vegada més importants en l’ocupació del futur, amb un enfocament en la creació de treballs que promoguin l’economia circular i redueixin l’impacte ambiental”.