Com treure partit a les teves dades en l’àrea de Talent gràcies a la IA

Com treure partit a les teves dades en l’àrea de Talent gràcies a la IA

La Pandèmia ha servit per a evidenciar la importància de moltes àrees que sovint han estat considerades invisibles i/o reactives en les organitzacions, com les àrees de Sistemes o de Talent.

Per Elena Marcos

Com diu Bernard Marr, un dels factors clau per a determinar si les empreses prosperaran o fracassaran en els pròxims cinc anys és determinar com utilitzen les dades que tenen disponibles per tal de generar valor amb aquestes.

És molt important haver iniciat o tenir ja fet un procés de transformació digital que passa per un canvi cultural i de mentalitat i a més incideix en la importància de digitalitzar la informació que tenen els diferents departaments (no tenir dades, tenir-les en paper o altres formats), aquests aspectes compliquen més l’extracció de les dades, encara que sens dubte el més important és saber quines dades tenim a la nostra organització, com utilitzar-les o com de important és la informació que tenim.

Desafiaments de l’àrea de Talent: dades i mètriques de valor

Un dels grans desafiaments de l’àrea de Talent és saber analitzar les dades de manera eficaç per a millorar processos, atreure el millor Talent, desenvolupar capacitats dels equips i poder prendre decisions basades en informació examinada de manera minuciosa, amb mètriques clares. Data de valor.

People Analytics no és una novetat, però si una palanca de canvi que ajuda a tenir una visió més completa de l’organització, de les persones i dels equips i que en definitiva serveix per a corregir allò que no està funcionant i podem millorar. A més, si es fa servir juntament amb IA multiplicarà l’efectivitat i assoliments del departament de People.

La IA, una gran aliada de l’àrea de Talent

La IA és una extraordinària aliada que impulsa canvis i ajuda a revolucionar i reinventar l’àrea de Talent. I ho fa gràcies a automatitzar tasques senzilles i repetitives, la qual cosa permet que els equips de recursos humans se centrin en treball realment creatiu i estratègic.

La capacitat analítica és una de les habilitats que haurà de posseir qui treballi en l’àrea de Talent de qualsevol organització.

Com la IA ha convertit la funció empresarial de l’àrea de Talent en estratègica

A través de la seva interacció en diferents parts dels processos i respostes que requereix donar l’àrea de Talent a les persones que treballen en les nostres companyies.

 • IA: automatització de cerca de Talent a la web.
  La IA és capaç d’analitzar centenars de llocs “rastrejant” la presència del candidat a través de xarxes socials i predir quines probabilitats hi ha que acceptin el lloc si se’ls ofereix.
  Les eines d’automatització de RRHH vénen equipades amb un sistema de seguiment de candidats que s’executa en algorismes per a reduir la tasca de gestió i adquisició de talent de RRHH.

 • IA  i Contractació:
  La integració de la IA en el procés de contractació proporciona una perspectiva imparcial, desproveïda d’emocions humanes. Es converteix en el filtre perfecte veure de manera objectiva si una persona encaixa en un lloc.
  Aprofita les capacitats de l’aprenentatge automàtic i la PNL per a recopilar dades informàtiques procedents de diverses fonts.
  Els avanços de la IA han donat lloc a un procés de contractació ràpid i imparcial. Les capacitats de la IA han donat com a resultat una estratègia de contractació estricta, impulsada per dades en temps real i models predictius basats ​​en algorismes d’aprenentatge automàtic.

 • Mètriques:
  L’anàlisi de recursos humans proporciona mètriques sobre l’acompliment, la rotació, els processos i les estratègies del personal, en funció de les quals l’organització pot canalitzar el seu temps i diners en iniciatives crítiques.

 • Entrevistes per vídeo automatitzades:
  L’eina d’entrevistes per vídeo automatitzada impulsada per IA, qualifica el llenguatge corporal, la modulació del to i els contorns facials del possible empleat per a realitzar una avaluació imparcial.

 • Chatbots i IA:
  Els chatbots intel·ligents, impulsats ​​per IA i xarxes neuronals, utilitzen el processament del llenguatge natural per a tenir una conversa similar a la humana, sense la necessitat que un ésser humà “real” respongui les preguntes més freqüents.
  El benefici dels chatbots és la seva disponibilitat de 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, a conveniència de l’usuari i sota demanda.

 • Reducció d’error en quantitat i en temps de resposta.
  La IA redueix la quantitat d’errors humans i millora el compliment. Com la intel·ligència artificial permet automatitzar la major part de les tasques repetitives propenses a errors humans, mitiga el risc d’incompliment i la incongruència de les dades.

 • Aprenentatge:
  L’automatització del sistema permet als empleats administrar les seves pròpies hores d’aprenentatge i inscriure’s en cursos que els beneficien en les seves funcions actuals.

 • Employee experiència i engagement:
  La IA en recursos humans millorarà l’experiència i el compromís dels empleats a nivell individual. Independentment del volum de candidats, cada persona rebrà informació oportuna ad hoc al seu rol a través de fluxos impulsats ​​per IA.

En definitiva és determinant tenir en l’àrea de Talent tecnologies impulsades per IA, ja que alliberarà molt temps perquè les persones que treballen en aquest àrea, que sovint estan fent tasques administratives que requerien molt de temps, ara puguin exercir un rol més creatiu, que generi més oportunitats de creixement i sobretot més estratègic.

La capacitat cognitiva i predictiva de la IA permetrà als reclutadors dedicar més temps a convertir candidats per a contractar i millorar l’experiència del candidat.

La IA està a tot arreu, a la nostra Web, Portal EmpleoIT Trentia, a la nostra companyia, encara que a vegades no l’hàgim detectat, en la connexió dels nostres diferents dispositius (IoT), quan anem a l’oficina i s’encenen les llums de manera automàtica en passar, i ens ajuda especialment a valorar el millor Talent sense discriminar i sense prejudicis de cap classe.
Una empresa només podrà aprofitar el potencial il·limitat de la IA i aprendre sobre ella si veu la seva utilitat en qualsevol àrea i la pot implementar de manera pràctica.

Hem de dir, com deia Elbert Hubbard, escriptor, editor, artista i filòsof estatunidenc: “una màquina pot fer el treball de cinquanta homes normals. Cap màquina pot fer el treball d’un home extraordinari”.