Com impulsar la innovació en la teva companyia: Power Platform

Com impulsar la innovació a la teva companyia: Power Platform

Per impulsar canvis, ser competitius, innovar i transformar la nostra organització necessitem ser àgils, digitalitzar processos, que els nostres usuaris puguin utilitzar la Tecnologia disponible de manera senzilla, orientar-la al negoci com a aliada i avançar-nos als nostres competidors.

Si a més a més aconseguim un estalvi de costos, el rendiment és major perquè podrem continuar invertint en noves oportunitats i creixement per a la nostra empresa.

Per Elena Marcos

Amb Power Platform dotes als teus equips de capacitat per a analitzar dades, construir solucions, automatitzar processos i crear portals i chatbots amb Intel·ligència Artificial de manera intuïtiva i senzilla.

A més podràs obtenir nombrosos beneficis: augmentar la productivitat dels equips, integració amb altres sistemes, reducció de costos, digitalitzar i automatitzar processos de manera senzilla, alta disponibilitat, millor integració de dades, seguretat garantida, qualitat i millora en el servei al client (xatbots), etc.

Per aquest motiu a Trentia recomanem aquesta plataforma i els seus serveis, no només per al nostre ús intern sinó per als nostres clients.

Els quatre components de Power Platform són:Power BI, Power Apps, Power AutomatePower Virtual Agents, que per separat són potents i junts ho són encara més perquè proporcionen un entorn robust; poder crear aplicacions molt fàcils de fer servir orientades al negoci i que sense tenir coneixements tècnics profunds, permeti treballar de manera fàcil e intuïtiva.

Power Platform facilita el procés donant a l’usuari eines senzilles per a que pugui crear les seves pròpies aplicacions en un entorn digital.

 

Gartner reconeix a Microsoft como líder a l’informe 2021 Magic Quadrant for Enterprise Low Code Application Platforms o LCAP (Plataformes d’aplicacions empresarials de baix codi).

 

Cómo impulsar la innovación en tu compañía: Power Platform

2021 Magic Quadrant for Enterprise Low Code Application Platforms o LCAP

 

Aquesta categoria inclou Microsoft Power Apps, la qual cosa al seu torn integra Power Automate i Dataverse. A més de ser Power BI el líder absolut entre les plataformes de BI, ajudant a més de 250.000 organitzacions, inclòs el 97% d’empreses Fortune 500, a impulsar una cultura basada en dades per així poder prendre les millors decisions.

Quin és l’element diferenciador de Power Platform?

Crear aplicacions sense tenir gaire experiència en programació fent ús del “Low Code” o baix codi.

No és necessari escriure línies de codi o tindran una programació mínima, “si saps fer servir les fórmules d’Excel, saps crear aplicacions amb Power Platform”, encara que sempre es requerirà tenir una mínima formació ad hoc.

Va dir Brian Kernigan que controlar la complexitat és l’essència de la programació. Potser ho ha aconseguit el low code. Seguint en aquesta línia Chris Wanstrath, ex-CEO de GitHub, va declarar “The future of coding is no coding at all”.

 

El futur està en les plataformes de baix codi? Per descomptat és una opció cada vegada més contemplada per les companyies i els usuaris.