Com liderar equips en remot de manera òptima

Como liderar equipos en remoto de manera óptima

Per Elena Marcos

Antonio és Director d’una àrea i porta més de 15 anys treballant amb el seu equip, un equip que es coneix bé, que no ha tingut gairebé rotació i que comparteix alegries i penes. En quant a Tecnologia, com a usuaris, saben lo just.

El seu model sempre ha estat presencial i divendres que es pot fer teletreball, molts components del seu equip prefereixen anar a l’oficina perquè tenen tot aquí i els resulta més còmode.

Sempre comenten en veu alta les anècdotes del seu treball i han estat junts en una sala i Antonio amb ells, al seu costat. El seu despatx sempre està obert i comparteix tasques com un més.

El coronavirus com a tantes altres empreses els va colpejar amb brusquedat traient-los de cop de l’oficina: el seu hàbitat natural/habitual va desaparèixer. Antonio passats els mesos percep cada vegada més que liderar el seu equip d’aquesta manera és complicat i que li falta desenvolupar habilitats o disposar de coneixements que no té. Necessita aprendre coses noves. A pesar que la plataforma Teams funciona bé i que tots disposen de les eines necessàries per a fer teletreball, i de poder comptar amb una àrea de sistemes que els dóna suport i els ha ajudat molt durant aquests mesos.

Em deia Antonio que no és el mateix dir-li a qualsevol d’ells, anem a fer un cafè i parlem, que estar en una videoconferència on encara que estan connectats tecnològicament, se senten llunyans i es perd una certa informació no verbal. Es nota que hi ha cansament de fons, es percep preocupació.

Liderar equips en remot de manera òptima és complex i requereix desenvolupar noves habilitats.

Quan liderem equips en remot hi ha diverses eines que ens ajuden a treballar de forma deslocalitzada i global.

Treballar així implica nombrosos beneficis però també nous reptes.

El líder en remot ha d’aconseguir un equip cohesionat, productiu, generar confiança i que la comunicació inter personal que ara és virtual, funcioni.

Per a això és necessari entendre el context del treball en remot i els reptes més habituals. Veure quins nous requisits ha de tenir el líder i que canvi de mentalitat es requereix. Conèixer les situacions més freqüents amb les quals es pot trobar i veure què fer en cada cas. Entendre els conflictes que poden sorgir en equips dispersos i remots i les fórmules per a abordar-los. Comprendre la importància i utilitat de la cura de la multiculturalitat en equips virtuals. Definir els passos d’adaptació propis i de l’equip per a treballar a distància. Dissenyar estratègies comunicatives que possibilitin la fluïdesa de tasques i l’enteniment de tots els membres de l’equip. Identificar factors motivacionals dels membres de l’equip. I sobretot veure la importància de la confiança com a element cohesionador de l’equip.Mobile Header

A Trentia som experts en formació IT i a desenvolupar aquest tipus d’habilitats i sabem que amb la formació adequada, en aquest cas orientada a liderar de manera òptima equips en remot, aconseguiràs diversos beneficis:

  1. Augment de la confiança i del compromís de l’equip
  2. Reforç del lideratge i apoderament dels membres de l’equip: creixement de tots.
  3. Major productivitat i eficàcia: objectius i prioritats ben marcats, aconseguint aconsegueix la meta.

Tecnologia i Talent per aconseguir coses extraordinàries.