Coneixement, innovació i educació

Coneixement, Innovació i Educació, les millors armes contra futurs xocs globals

La Fundació Cotec, dedicada a promoure la Innovació, elabora cada any una radiografia de la situació de l’R+D + I al nostre país amb l “Informe Cotec“, que realitza des de 1996.

Tot i la difícil situació que travessem, Cotec va realitzar la presentació de l’Informe Cotec 2020 el dilluns 18 de maig a Madrid, a l’auditori del Districte Telefònica.

Hem viscut un xoc global i ara ens centrarem a recuperar la nostra salut, la nostra Economia i el nostre estil de vida.
Hi ha problemes i hi haurà solucions perquè som éssers humans. Una espècie innovadora. Però per innovar cal conèixer el terreny, traçar el camí.
En una societat Global i hiperconnectada les solucions del passat han deixat de ser vàlides”.

D’aquesta manera comença el vídeo de presentació del nou Informe Cotec 2020 on s’analitzen noves estratègies i polítiques d’Innovació en l’àmbit nacional i europeu i com els nous enfocaments poden ajudar a transformar la societat i l’economia.

Per a la presidenta de Cotec, Cristina Garmendia, la crisi provocada per la COVID-19 arriba quan el país “encara no ha recuperat els nivells d’esforç en R + D sobre PIB que va aconseguir en la primera dècada de segle”, el que ha portat “a una situació límit a les nostres universitats i organismes d’investigació”. Garmendia va mostrar la seva confiança que la crisi “no només afectarà les nostres capacitats, sinó també a les nostres prioritats”, de manera que “no és donar canya novament amb l’Educació, la Ciència i la Innovació”.

La presentació va comptar a més amb una intervenció de la vicerectora d’Economia, Emprenedoria i Ocupabilitat de la Universitat d’Alcalá, Eva Senra, membre així mateix de la xarxa d’experts “Els 100 de Cotec“. Senra ha participat de manera activa amb Cotec en el disseny de nous indicadors de predicció econòmica.

Basant-se en aquest indicador, Senra va dir que 2019 registrarà “el cinquè creixement consecutiu d’Espanya inversió en R + D respecte al PIB, si bé amb menys intensitat que l’any previ”.

Entre les conclusions a considerar d’aquest informe està el triple problema de desajustament entre competències i lloc de treball en els següents indicadors:

– desajust corresponent a titulats superiors,
– desajust global de qualificacions,
– i desajust en titulats superiors amb sous baixos

És important destacar la importància dels procediments cooperatius on participen diversitat d’actors que comparteixen multiplicitat i coneixement.

Com a exemple de procediments cooperatius està entre altres l’impuls de 20 projectes, gestionats a través del Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD), de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), com a resultat de dues convocatòries extraordinàries d’ajudes dirigides al personal d’investigació i de serveis que la Universitat va obrir l’1 d’abril amb una dotació total de 145.000 euros, per a donar resposta a la situació d’emergència causada per la pandèmia.

Respiradors pulmonars de baix cost, tecnologia TIC per gestionar l’expansió de la pandèmia, una campanya per recollir tablets i mòbils per a pacients aïllats en hospitals, és la resposta de la UPC per lluitar contra el virus COVID-19. D’una banda, des de l’àmbit de la cooperació internacional per al desenvolupament, i de l’altra, mitjançant projectes d’Innovació i transferència de Tecnologia.

Las capacidades científicas y tecnológicas de los países van a ser fundamentales y la Educación también. Pongamos aquí el foco. 

Les capacitats científiques i tecnològiques dels països seran fonamentals i l’Educació també. Posem aquí el focus.

Caldrà incorporar noves formes d’organitzar-se i millorar la gestió per afavorir el treball en col·laboració amb múltiples agents i aconseguir una major distribució de competències i habilitats que preparin la Societat per al mercat de treball que ha de venir. Treball cooperatiu i col·laboratiu.

És cert que encara tenim mancances en alguns àmbits, seguim lluny de la mitjana europea en I+D+i i ens queda molt camí per recórrer, sobretot el fet de fer entendre que la Innovació és una inversió, no una despesa, i representa el nostre Futur: són els fonaments del que seran grans projectes i canvis rellevants matí.

No serveix de res tenir pressupostos si després executem la meitat del disponible.

És molt important també entendre la necessitat de millorar la formació de les futures generacions. I fer-ho d’una manera diferent de com s’ha anat fent.

La memòria no és la forma d’aprendre, cal canviar conceptes, models d’aprenentatge i la mentalitat.

El concepte de learnability ha vingut per quedar-se. Anem a aprendre a aprendre, desaprendre, aprendre de forma àgil, personalitzada i amb capacitat d’aplicar-gairebé des del minut un, sense por a equivocar-nos, en un entorn VUCA, amb un Learning Canvas, amb el qual podrem visualitzar on som i on volem arribar: el nostre propi quadre de comandament. Gràcies a aquesta flexibilitat podrem adaptar-nos a professions que encara no existeixen.

Malgrat tot, hem augmentat per quart any consecutiu el nostre esforç en R + D + I, encara que no és suficient. Cal invertir més i també fer-ho millor. El com és tan important com el quant.

És fonamental que veiem que hem de canviar el nostre ordre de prioritats i estratègies per aconseguir arribar a un equilibri entre el benestar social, la prosperitat econòmica i la sostenibilitat ambiental, així com tenir clar que per sortir de la crisi hem d’apostar pel coneixement, la Ciència, la Innovació, i la formació en nous skills, a més de valorar i veure com aliada a la Tecnologia que s’està demostrant és un facilitador.

Mai com ara ha quedat més demostrat que Tecnologia i Talent, units a Investigació i Desenvolupament, aconsegueixen fer coses extraordinàries per l’avanç i el benestar de la nostra societat.

Informe Cotec 2020