SCRUM cat

SCRUM

Scrum és el mètode de desenvolupament de programari més utilitzat al món. Scrum és un mètode de treball lleuger amb el que les persones poden fer front a problemes complexos de manera més productiva i creativa per entregar productos de valor. És un mètode que s’utilitza per al lliurament i manteniment de productes a més de catalitzar el canvi en organitzacions, exposant les possibles ineficiències en els processos i permetent reaccionar i implementar millores. És un mètode molt poc prescriptiu (es basa en un petit conjunt de normes), però que resulta sorprenentment poderosa a l’hora d’alinear els equips i organitzacions. Genera un clima de transparència, i enfoca a tots els membres al voltant d’un objectiu comú.

Dirigit a:

Gestors de projectes i empreses TIC, programadors, tècnics i professionals o estudiants interessats en les metodologies àgils. Amb aquesta formació aprendràs els coneixements bàsics sobre l’estructura i mecànica de Scrum, preparant-te per l’examen del PSM I.

Quins beneficis puc obtenir?

 • Afavorir el lliurament contínua de valor
 • Simplificar la priorització de tasques
 • Optimitzar el procès existent
 • Incrementar la transparència
 • Millorar els temps de resposta
 • Reprioritzar més àgilment, tenint en compte com es veuen afectades les tasques restants
 • Millorar la predictibilitat dels lliuraments
 • Reduir rebuig i treball no productiu
 • Promoure la presa de decisions basada en dades reals
 • Ritme sostenible adaptat a la demanda real
 • Millorar l’alineament entre objectius i persones
 • Augmentar la satisfacció dels membres de l’equip
 • Promoure el treball col·laboratiu

Contingut

 1. FONAMENTS DE SCRUM
  1. Scrum Framework
 2. ROLS
  1. Product Owner
  2. Scrum Master
  3. Development Team
 3. EVENTS
  1. Agenda, estructura i informació rellevant
   1. Sprint planning
   2. Daily Scrum
   3. Sprint Review
   4. Sprint Retrospective
 1. ARTEFACTES
  1. Product Backlog
  2. Sprint Backlog
  3. Product Increment
  4. Definition of Done
  5. Transparency
 2. ALTRES PRÀCTIQUES EXTERNES DE SCRUM
  1. User Stories
  2. User Story Mapping
  3. Estimacions
  4. Mètriques