Dia mundial del medi ambient: impacte de la tecnologia

Dia Mundial del Medi Ambient: Impacte de la tecnologia

Avui, 5 de juny, se celebra el Dia Mundial del Medi Ambient 2023, i també observem l’impacte que té la Tecnologia en el Medi Ambient. A més, aquest any se celebra el cinquanta aniversari de la creació d’aquest dia, amb Costa d’Ivori com a país amfitrió.

Per Elena Marcos

La relació entre Tecnologia i Medi Ambient és complexa i té diversos aspectes a tenir en compte. La Tecnologia pot generar impactes positius i negatius en el medi ambient, depenent de com es desenvolupi, implementi i utilitzi.

Aspectes clau de la Tecnologia: Impacte de la Tecnologia en el Medi Ambient:

  1. Consum de recursos: La fabricació i l’ús de dispositius tecnològics requereixen l’extracció de recursos naturals, com minerals i metalls. Això pot portar a la sobreexplotació dels recursos i a la degradació dels ecosistemes.

  2. Generació de residus: L’obsolescència programada i l’obsolescència ràpida de molts productes tecnològics generen grans quantitats de residus electrònics. Aquests residus contenen substàncies tòxiques i són difícils de rebutjar adequadament.

  3. Contaminació: La producció i l’ús de tecnologia sovint implica l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i altres contaminants, contribuint al canvi climàtic i a la degradació de la qualitat de l’aire i de l’aigua.

Impactes positius de la tecnologia en el medi ambient:

  1. Solucions innovadores: La tecnologia pot proporcionar solucions innovadores per abordar els reptes ambientals. Per exemple, el desenvolupament d’energies renovables com l’energia solar i l’eòlica ha ajudat a reduir la dependència dels combustibles fòssils i les emissions de carboni.

  2. Eficiència energètica: La tecnologia ha permès millores significatives en l’eficiència energètica dels dispositius i processos. Això pot ajudar a reduir el consum d’energia i les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

  3. Monitoratge i conservació: Els avenços tecnològics, com els sensors i els sistemes de monitoratge remot, han millorat la nostra capacitat per monitorar i comprendre els ecosistemes. Això pot facilitar la conservació i la gestió sostenible dels recursos naturals, collites, incidència del clima, etc.

És fonamental tenir en compte el cicle de vida complet de la Tecnologia i adoptar un enfocament integral que promogui el desenvolupament i la adopció de tecnologies sostenibles, així com una major consciència i responsabilitat per part dels usuaris i les empreses per minimitzar els impactes negatius en el Medi Ambient.

El plàstic i el seu impacte:

Cada any es produeixen més de 400 milions de tones de plàstic, de les quals la meitat tenen una vida útil d’un sol ús. Menys del 10% es recicla. S’estima que entre 19 i 23 milions de tones de residus plàstics acaben cada any en llacs, rius i mars, una autèntica barbaritat.

El tema central d’aquest dia internacional és la contaminació per plàstics, tal com es va anunciar en el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) i el Govern de Costa d’Ivori.

És possible fer front al problema de la contaminació per plàstics si s’aprofiten els avenços científics i tecnològics i les solucions existents. Per resoldre aquesta profunda crisi, és necessari que els governs, el sector privat i altres parts interessades amplifiquin i implementin mesures eficaces dirigides.