Digitalizació de la Pime: oportunitats de creixement

Digitalizació de la Pime: oportunitats de creixement

La Digitalització de la Pime comporta grans oportunitats de creixement i és clau per a la seva supervivència.

Per Elena Marcos

Segons un estudi del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme d’Espanya la digitalització pot augmentar la productivitat de les pimes fins a un 20%.

Beneficis destacats:

  1. Millora la productivitat: La digitalització de la pime comporta automatitzar processos, reduir temps i millorar l’eficiència, la qual cosa es tradueix en una major productivitat i rendibilitat.
  2. Millora la imatge de l’empresa: La digitalització de la pime millora la imatge de l’empresa, fent-la més atractiva per a clients i proveïdors, generant una major confiança en l’empresa.
  3. Millora la competitivitat: La digitalització fa que es competeixi amb empreses més grans, amb majors recursos, al mateix temps que ofereix millors productes i serveis als seus clients.
  4. Major eficiència: La digitalització permet a les pimes gestionar els seus processos i operacions de manera més eficient, la qual cosa redueix els costos i millora la qualitat del servei.
  5. Accés a nous mercats: La digitalització permet arribar a nous mercats, nacionals i internacionals, la qual cosa es tradueix en majors oportunitats de creixement i expansió.

Impediments

Els impediments que troba la pime són la falta de talent específic, el desconeixement sobre els mecanismes per poder digitalitzar els seus negocis i no entendre correctament el potencial de la tecnologia.

Segons l’índex de l’Economía i la Societat Digitals (DESI), publicat el juliol de 2022 per la Comissió Europea, Espanya ha escalat dos llocs respecte als resultats obtinguts en el 2021, situant-se en la 7a posició dels 27 Estats membres de la UE, per davant d’Estònia, Alamània, França, Àustria, Itàlia, Portugal i altres 14 Estats.

Aquest índex classifica els països de la Unió segons el nivell de digitalització i analitza els avenços relatius als últims anys en matèria, estem en procés de millora, però encara queda molt camí per recórrer.

Font: https://cde.ugr.es/index.php/union-europea/noticias-ue/1427-indice-de-%20la-economia-y-la-sociedad-digitales-2022-%20espana-alcanza-el-septimo-puesto

“Les petites i mitjanes empreses exerceixen un paper fonamental en l’economica espanyola, ja que representen el 70% de la mà d’obra, el 99% del total de les empreses i el 61% del valor afegit. Tot i això l‘adopció de les tecnologies digitals es “baixa” o “molt baixa” pel 75% d’empreses del sector, en comparació amb la mitja de la Unió Europea” (informe sobre l’estat de “Digitalització de les Pymes espanyoles” elaborat pel BEI i Fundació COTEC.

 

Aquest informe revela que el 34% de les pimes no té previst invertir en tecnologia i que més d’un terç dels treballadors no tenen habilitats digitals (font informe sobre l’estat de “Digitalització de les Pimes espanyoles” elaborat per BEI i Fundació COTEC).  Un error greu. La formació (reskilling i upskilling) i la digitalització són claus per ser competitius.

 

Aquests estudis, dades i informes demostren que encara que la digitalització de les pimes espanyoles ha avançat en els últims anys, encara queda un llarg camí per recórrer. És necessari continuar fomentant la digitalització i recolzant a les pimes en el seu procés de transformació digital per millorar a  la competitivitat i productivitat en el mercat actual.

 

Per això és important assessorar-se amb una empresa tecnològica com Trentia, que és una palanca de canvi, entén el mercat, és experta en transformació digital i sobretot, sap que la Tecnologia adequada és una alida del negoci per fer-lo créixer.

 

Ara és un bon moment per aprofitar el Kit Digital, ja que Trentia és un agent homologat per a la digitalització, i també els fons Next Generation.”

 

 

Tecnologia i Talent aconsegueixen coses extraordinàries.