Dones i tecnologia: canvi cap a la igualtat i la diversitat

Dones i Tecnologia: un canvi cap a la igualtat i la diversitat

Les dones i la tecnologia han tingut una relació complexa en el passat, però en els últims anys hem presenciat un canvi significatiu cap a la igualtat i la diversitat en aquest camp.

L’accés i la disponibilitat de dades, el desenvolupament de la Intel·ligència Artificial (IA) i un major focus en la forma de gestionar el talent han contribuït a aquesta transformació.

Per Elena Marcos

Segons el meticulós informe de la UNESCO, “massa nenes i dones es veuen frenades per prejudicis, normes socials i expectatives que influeixen en la qualitat de l’educació que reben i en les matèries que estudien. Es veuen especialment subrepresentades en l’ensenyament de les ciències, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques (STEM) i, per consegüent, en les carreres professionals de l’àmbit de les STEM.

Aquesta disparitat de gènere és alarmant, sobretot tenint en compte que les carreres STEM són sovint considerades les feines del futur, que impulsen la innovació, el benestar social, el creixement inclusiu i el desenvolupament sostenible”.

La UNESCO està prestant especial atenció a aquesta qüestió mitjançant la investigació, les polítiques i la seva tasca en la creació de capacitats i com a part dels seus esforços per promoure l’empoderament de les nenes i les dones mitjançant l’educació. Un informe que val la pena llegir ➡️ https://www.unesco.org/es/gender-equality/education/stem

Quins són els factors que han contribuït positivament en la igualtat i la diversitat de gènere en l’àmbit tecnològic?

Dades i anàlisi:

La disponibilitat i l’accés a les dades ha permès identificar i abordar les desigualtats de gènere en la tecnologia. Mitjançant l’anàlisi de dades, les organitzacions poden avaluar la participació de les dones en diferents rols i nivells dins del sector tecnològic. Aquestes dades poden ajudar a identificar bretxes de gènere i prendre mesures per tancar-les (un exemple clar és l’auditoria retributiva que aporta dades clares sobre la situació de les dones respecte als homes). Entre altres mesures, nombroses empreses tecnològiques han establert objectius específics per augmentar la representació de dones en llocs tècnics i de lideratge, basant-se en les dades i l’anàlisi.

Intel·ligència Artificial (IA):

La IA té el potencial de millorar la igualtat i diversitat en el camp tecnològic de diverses maneres. D’una banda, la IA pot ajudar a eliminar els prejudicis de gènere en els processos de contractació i promoció analitzant de manera objectiva les habilitats i competències dels candidats i candidates. A més, la IA pot impulsar la creació de productes i serveis més inclusius tenint en compte les necessitats i perspectives de les dones en el seu disseny i desenvolupament. Per exemple, pot ajudar a desenvolupar tecnologies de salut específiques per a dones o aplicacions mòbils que abordin reptes específics que enfronten les dones.

Gestió del Talent:

La gestió del Talent juga un paper crucial en la promoció de la igualtat i diversitat de gènere en la tecnologia. Les organitzacions estan reconeixent cada vegada més la importància de crear entorns de treball inclusius i equitatius per fidelitzar i atreure dones talentoses. Això implica promoure pràctiques de contractació i promoció justes, proporcionar programes de formació i desenvolupament professional específics per a dones, i fomentar la igualtat d’oportunitats dins de l’organització. La gestió del talent també implica fomentar una cultura corporativa que valori la diversitat i promogui la inclusió.

En l’accés a les dades, el desenvolupament de la IA i una major atenció a la gestió del Talent han contribuït a transformar la igualtat i diversitat de gènere en el camp de la tecnologia. Com més organitzacions adoptin aquests enfocaments, més canvis significatius en la participació de les dones en el sector tecnològic es produiran, així com en rols de lideratge i en la creació de productes i serveis més inclusius. No obstant això, encara queda molt per fer i per aconseguir una representació equitativa de les dones en la tecnologia i abordar els desafiaments persistents de discriminació i prejudicis de gènere.

 

El tercer sector ajuda a pal·liar aquestes bretxes, programes com els impulsats per Barcelona Digital Talent amb BCN Inclusive Coding per inserir en l’àmbit digital a persones en situació de vulnerabilitat són indispensables.

 

Fundación Somos F5 i Factoría F5 han estat claus per impulsar això amb la primera xarxa d’escoles digitals solidàries, inclusives i gratuïtes a Espanya. La seva tasca és formar persones en situació de vulnerabilitat en les competències més demandades per les empreses del sector tecnològic, combatent la bretxa digital de gènere.

 

A Trentia estem orgullosos de participar a “BCN Inclusive Coding” a Barcelona gràcies a la invitació de Factoria F5, i a Madrid en l'”Aliança pel Talent Digital Inclusiu” amb Factoria F5 i Fundació Tomillo. Un món millor és un món més divers, inclusiu i igualitari.