És la Tecnologia una aliada per a les persones amb capacitats diferents?

És la Tecnologia una aliada per a les persones amb capacitats diferents?

Avui 3 de desembre se celebra el “Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat”.

L’objectiu és promoure els drets i el benestar de les persones amb capacitats diferents en tots els àmbits de la Societat i el desenvolupament, així com conscienciar sobre la seva situació en tots els aspectes de la vida política, social, econòmica i cultural.

Aquesta crisi mundial ha tingut com a resposta una obertura major a l’ús inclusiu i innovador de solucions, eines i recursos digitals a través de la Tecnologia, que s’ha convertit en una gran aliada.

Com indica l’Informe de la Fundació Adecco, la Tecnologia és clau per a l’accés al’ocupació per part de persones amb discapacitat.

“Un dels majors reptes de la nostra era serà, per tant, minimitzar totes les barreres que impedeixen a alguns segments de la població la usabilitat de les noves tecnologies. Si bé les persones amb discapacitat són beneficiàries molt directes de la digitalització, trobant en diferents dispositius i adaptacions tecnològiques solucions per a superar dificultats, també es veuen especialment exposades a l’aïllament tecnològic, a causa de barreres d’índole econòmic, formatiu o social”.

L’informe Adecco visibilitza aquestes barreres perquè les noves tecnologies s’alcin com a aliades en el procés d’inclusió social i laboral, en lloc de fer més gran la bretxa de desigualtat.

Com esmenta en el mateix informe Mateo Ugolini, Director de RH de Keysight Technologies Spain, es tracta d’una qüestió de justícia social: una societat madura no pot tolerar que s’engrandeixin les bosses de pobresa i exclusió social. I en segon terme, per competitivitat: ja que la riquesa no es mesura en beneficis econòmics, sinó en la innovació dels equips de treball; una innovació que descansa en la diversitat de les persones i que només podrà materialitzar-se si no deixem a ningú enrere en el procés de transformació digital.

De fet la UNESCO ha creat una Campanya Mundial de Sensibilització “Compte les nostres històries, habilita els nostres drets” en les seves xarxes socials, centrada en els conseqüències de l’impacte de la COVID-19 en les persones amb capacitats diferents i en la resposta immediata gràcies a la Tecnologia.

Les TIC, a més de fer més accessible la informació i potenciar les capacitats de les persones, en el cas de persones amb capacitats diferents, ajuden a atenuar les dificultats i fins i tot, en alguns casos, les seves limitacions es redueixen al mínim.

Les pantalles tàctils, interfícies vocals, teclats gegants, detectors d’obstacles, ratolins controlats per la boca, ones sonores per a avisar de qualsevol obstacle… són molts altres exemples de com la Tecnologia es posa al servei de les persones amb capacitats diferents.

La Pandèmia ha mostrat la rellevància de la Tecnologia i com està ajudant a facilitar l’accessibilitat de les persones amb discapacitat, donant resposta a necessitats de comunicació que tenen persones amb diversos problemes, per a les quals la innovació representa una manera de derrocar barreres.

Aquest any el tema del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat (IDPD) és “Participació i lideratge de les persones amb discapacitat: Agenda de Desenvolupament 2030“, centrat en l’apoderament de les persones amb capacitats diferents per a un desenvolupament inclusiu, equitatiu i sostenible, com es demanava en l‘Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, que es compromet a “no deixar a ningú enrere” i considera la discapacitat com una qüestió transversal en la implementació del seu Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

La UNESCO celebra el Dia Internacional de les Persones amb capacitats diferents sota el lema: “Reconstruir millor: cap a un món inclusiu, accessible i sostenible després de la COVID-19 per i amb les persones amb discapacitat“.

Per un món sense barreres, on la Tecnologia sigui una eina de suport per als quals més ho necessiten.

Per Elena Marcos