L'Agència de desenvolupament econòmic és un instrument de Govern en l'àmbit de la metròpolis de Barcelona per donar resposta a necessitats econòmiques i d'ocupació comunes a l'AMB.

Necessitat

Actualitzar gràfica i funcionalment les webs de cercadors immobiliaris de l’agència per a tota l’AMB

L’agència disposa de dos cercadors: un de naus i solars i un altre d’oficines i locals que estan obsolets i necessiten un redisseny urgent. Trentia es fa càrrec del manteniment de les dues aplicacions a la vegada que s’implementa un canvi de Disseny a tots els nivells.

AMB
AMB

Benefici

  • Modernitzar el Disseny
  • Homogeneïtzar el Disseny de les webs amb la Web de l’Agència, seguint la seva guia d’estils Web.
  • Fer que siguin Responsive
  • Aplicar bones pràctiques d’UX
  • Unificar les dues webs en l’àmbit visual
  • A més, es crea també una Landing Page, que unifica i redirigeix l’accés a les dues webs.