Groupe SEB – HOMETIME

Groupe SEB és un grup empresarial internacional líder en el petit electrodomèstic. Compta amb 30 marques a nivell mundial i està present en més de 150 països, entre ells Espanya i Portugal.

Necessitat

Millor gestió de RRHH

Groupe SEB Ibérica disposa d'una sèrie de botigues pròpies en les que ven els seus productes directament a consumidor final. El creixement ràpid del número d'aquestes botigues provoca que la gestió dels torns dels empleats i les gestions derivades per part de RRHH es faci cada vegada més complexa.

Proposta de Trentia Consulting

Trentia Consulting desenvolupa un software a mida per a Groupe SEB Ibérica que permet gestionar de forma inteligent els torns dels empleats de les botigues pròpies.

El software s'integra amb altres sistemes informàtics de RRHH, automatitzant el flux de treball.

Aprovacions de la programació prevista mensual dels torns per part de mànagers de les diferents botigues.

Vista comparativa amb les càrregues de treball d'anys i dies senyalats anteriors per a planificar millor.

Gestió d'hores realitzades per part del departament de RRHH, passant per diversos sistemes d'aprovació.

Benefici del cas d'èxit

La gestió a nivell dels mànager de botigues és molt més eficient, passant de la planificació mitjançant fulles d'Excel a un sistema web molt enfocat a la seva necessitat. A nivell de RRHH, la gestió s'ha simplificat i automatitzat, estalviant molt temps i el possible error humà.