Ajuntament de Barcelona

El turisme és una de les activitats més importants de la ciutat de Barcelona i la seva gestió representa tot un repte per l’Ajuntament de Barcelona. Les dades generades per la pròpia activitat turística son, sens dubte, un dels grans actius que disposa per a això.

Necessitat

L’Oficina de Turisme de l’Ajuntament de Barcelona vol construir una nova plataforma de BI que permeti analitzar les dades relacionades amb el turisme a la ciutat. Les dades a analitzar provenen de diferents fonts i entitats, i arriben en diversos formats i periodicitats.

Nueva Plataforma BI/ Microsoft Power BI Oficina de Turismo de Barcelona
Trentia construye un data mart
Proposta de valor

TRENTIA construeix un Data Mart que consolida totes les dades necessàries per a la realització dels diferents anàlisis:

Més de 15 fonts de dades heterogènies

Processos ETL per a la integració de les dades noves de forma periòdica en el Datawarehouse

Cubs OLAP amb les dimensions i indicadors a analitzar

Informes de Power BI atacant els cubs OLAP per a la presentació de les dades

Tecnologies Microsoft SQL Server i Microsoft Power BI

Benefici

Els usuaris del nou sistema a l'Oficina de Turisme ara disposen d'una eina que s'alimenta automàticament de les dades proveïdes pels diferents agents i que poden explotar de forma autònoma mitjançant l'eina Microsoft Power BI per a la confecció de quadres de comandament i informes analítics.

Power BI
TRENTIA construye un Data Mart que consolida todos los Datos necesarios para la realización de los distintos análisis