Romero Polo
Romero Polo

Romero Polo porta a terme la construcció d'obra civil viària, hidràulica, portuària, de fàbrica, urbanització i edificació, així com la gestió i explotació d'obres i edificis, contractant amb Administracions Públiques i clients privats.

Necessitat i objectius

Transformar SharePoint en un portal de comunicació integral.

Romero Polo buscava optimitzar el seu portal SharePoint Online per convertir-lo en un centre de comunicació integral per als seus empleats.

Volien que es convertís en un centre de treball digital més eficaç i accessible, on els empleats poguessin trobar informació rellevant i recursos de manera més senzilla. Buscaven millorar l’experiència laboral, fomentant la participació activa i facilitant l’accés als recursos essencials per al seu treball diari.

 
Sharepoint
Romero Polo portal comunicación
Romero Polo portal comunicación
Proposta de valor

Disseny corporatiu i desenvolupaments a mida.

Trentia impulsa la transformació del portal SharePoint Online oferint un portal amb disseny corporatiu i dinàmic. Això inclou una estructuració cuidadosa dels continguts, disseny i maquetació de pàgines, categorització de notícies amb plantilles exclusives i una millora substancial de la UX adaptada a la seva identitat corporativa.

Desenvolupaments a mida en SharePoint Online amb React:

  • Directori de Persones: Desenvolupament d’un webpart que crea un directori de personal amb tots els usuaris de Office 365 de Romero Polo. Els empleats poden buscar, filtrar i obtenir informació detallada de cada usuari.
  • Calendari de Sales: Desenvolupament d’un webpart que integra els calendari de Outlook a SharePoint. Permet afegir múltiples calendari, personalitzar colors per a la seva identificació i facilita la gestió de sales i recursos de manera eficient.
 
Benefici

Major compromís i eficiència.

La nostra meta de convertir el portal en el punt d’entrada principal al lloc de treball digital dels empleats s’ha complert amb èxit.

Aquesta transformació ha generat un augment notable en la participació i compromís dels empleats. Ara, accedeixen a informació crucial i recursos de manera àgil i senzilla. El disseny corporatiu i la millora en la usabilitat han impulsat l’eficiència, permetent a Romero Polo optimitzar la seva comunicació interna i la productivitat dels seus equips. Hem aconseguit que el portal sigui l’epicentre de l’experiència laboral digital de l’empresa.

 
Romero Polo portal comunicación