Image Alt

Formació

Trentia Learning

Formació IT especialitzada exclusiva per a empreses

Trentia Learning és la marca que desenvolupa la línia de negoci de formació especialitzada IT exclusiva per empreses.

El desenvolupament de projectes i la consultoria IT són serveis que es produeixen en moltes ocasions en escenaris de forts canvis tecnològics a les empreses. El repte de l’adopció d’aquestes noves tecnologies passa necessàriament per la formació dels futurs usuaris, desenvolupadors i administradors.

La implantació d’aquests projectes i la necessitat de formació que els mateixos generen en els nostres clients és el que feu iniciar el nostres serveis de formació, ampliant-ne més tard el context a accions específicament pensades dins d’un pla de formació IT global.

Formació personalitzada

Dirigida a l'empresa

El format de curs privat per a l'empresa és la formació adaptada a les necessitats específiques dels nostres clients, impartit pels nostres instructors, a les instal·lacions dels nostres clients o a les instal·lacions de Trentia i per a un grup d'alumnes gran o petit, però sempre de la mateixa empresa. Aquest format estalvia temps i costos a l'empresa i permet realitzar adaptacions del temari, cosa impossible en formacions multi-empresa.

Formació a mida

Dissenyem el teu pla de formación

Si la teva empresa no té clara la direcció que cal seguir en quant a la formació IT que necessiten els seus equips de treball per desenvolupar millor les seves tasques, nosaltres et podem ajudar.

Analitzem la situació actual dels teus equips de persones.

01

Dissenyem uns objectius globals, enfocats a les habilitats i coneixements que haurien de disposar els teus equips.

01

Gestionem i impartim les accions formatives, amb temaris dissenyats a mida i amb el millor personal docent per a cada formació.

01

Avaluem els resultats obtinguts de les accions impartides i determinem el grau de compliment respecte als objectius inicials proposats.

01
Formació IT

¿Quina formació fem a Trentia Learning?

Estem fent accions formatives en diferents tecnologies i conceptes tecnològics, sempre en el camp de les IT: cloud, dades, productivitat, desenvolupament de software, sistemes i infraestructura, gestió d'equips i de projectes IT, etc. Treballem amb els principals fabricants per tal d'enfocar la nostra formació a la implementació concreta de cadascún d'ells.

Podem abordar tot aquest ventall amb ajuda del nostre personal intern i de la nostra cartera de col·laboradors, tots ells professionals en actiu del món IT i especialistes de diverses àrees tecnològiques.