Implantem Microsoft Power BI a l’Institut Municipal d’Informàtica i a l’Ajuntament de Barcelona

Recentment Trentia Consulting ha finalitzat el disseny i desplegament de la infraestructura de Microsoft Power BI que ha de donar servei de BI a les diferents Àrees funcionals tant de l’IMI com de l’Ajuntament de Barcelona.

S’han dut a terme diferents sessions de formació en la tecnologia per tal d’iniciar els usuaris de l’eina analítica en el seu aprofitament i, finalment, s’ha donat suport al disseny i desenvolupament de diferents quadres de comandament.

 

Actualment continuem treballant en nous projectes dins del mateix Àmbit.

 

Power BI Ajuntament de Barcelona amb Trentia