Big Data: la cultura del dato

La cultura de les Dades: BIG DATA

Llegia ahir a LinkedIn que quan les companyies parlen de “transformació digital” en nombroses ocasions afirmen que primer cal fer un canvi cultural, que la Tecnologia és “secundària”, però veus discordants diuen que no és cert, que el primer pas cap a una autèntica transformació digital passa per fer canvis tecnològics en paral·lel i que un punt important a considerar és fomentar la cultura de la dada com a element de valor afegit.

Per Elena Marcos

La veritat és que avui dia moltes empreses, sobretot pimes, viuen ancorades en el passat i segueixen “enganxades” a un Excel que envia informació “incompleta”, i això continua succeïnt perquè desconeixen la utilitat que pot tenir fer canvis aplicant BIG DATA, amb les seves enormes capacitats tècniques unides a avanços en altres tecnologies com IA i Machine Learning.

Quan es genera un projecte de BIG DATA hi ha reptes i solucions interessants.

Un dels aspectes més importants a considerar per a que un projecte basat en BIG DATA funcioni són els punts de dades. Es tracta de mesures en el context analític i estadístic, però no ho són en el de l’empresa.

El que és un fet és que quants més punts hi hagi més informació i més enriquidora serà la informació de sortida.

D’altra banda, la majoria de dades que tenen les empreses no estan estructurats ni organitzades en taules.

Abans es treballava amb un model més tradicional de taules (Excel), i quedaven fora aquelles dades que no estaven estructurades com les notes de veu, vídeos, etc.

Big Data trenca amb això i fa que tot tipus de dades siguin considerats per a obtenir una foto perfecta, ben analitzada i poder prendre així les millors decisions. Actualment som capaços de fer servir tecnologia per a interpretar tot tipus d’informació, estructurada i no estructurada.

En el món hi ha molta d’informació i en la seva majoria és no estructurada i es genera a través de RRSS, missatges, càmeres de vigilància…per això tan important tenir-la en compte.

Fomentem empreses Data Driven on la cultura de la dada formi part de l’adn, sortirem guanyant sens dubte per a donar als nostres clients el que realment necessiten i per a millorar les decisions internes sobre els nostres equips.