Fundación Champagnat

La Fundació Champagnat ofereix la plataforma de comunicació i col·laboració Microsoft Office 365 a tots els seu alumnes i personal docent de les Escoles Maristes de Catalunya.

El projecte de desplegat de la plataforma a un nombre aproximat d’11.000 usuaris potencials, alumnes i docents, i les tasques de manteniment posterior del parc de llicències i usuaris implicava un elevat cost de personal tècnic.

Trentia Consulting i Maristes han desenvolupat un projecte que permet la sincronització de tota la informació de comptes d’usuari a partir de les dades recollides del directori d’usuaris corporatiu de Maristes i de l’ERP Alexia, aconseguint:

  • Creació de comptes i les bústies de correu per a nous alumnes
  • Assignació de llicències Alumni per a ex alumnes
  • Baixa d’alumnes no matriculats
  • Creació i sincronització de grups O365 d’alumnes i docents a nivell estudi i nivell escola per tal de fomentar les eines de col·laboració i comunicació amb companys
  • Segmentació de les llibretes d’adreces per tal de limitar la visibilitat dels usuaris segons rol
  • Comunicació diària per correu electrònic de les noves incorporacions d’usuaris als responsables de centre
  • Enviament dels comptes nous creats a les escoles per la seva comunicació als alumnes i/o pares

Actualment ja es el segon curs que es treballa amb aquesta arquitectura de sincronització amb total normalitat. Agraïm molt la confiança dipositada i la col·laboració prestada per part dels nostres contactes a Maristes.