operador de xarxes a Trentia: una solució a cada problema

La meva història com a operador de xarxes: una solució a cada problema

El meu nom és Cristobal Gabriel Pfender i porto treballant com a operador des de l’any 2008.

Per Cristóbal Gabriel Pfender

En primer terme m’agradaria agrair a TRENTIA l’haver-me contractat, perquè estic molt content treballant en aquesta companyia. Espero continuar prestant els meus serveis dins de l’empresa durant molts anys.

Vaig començar treballant l’any 2008 en una empresa proveïdora de Serveis de Telecomunicacions.

En el primer departament on vaig estar durant els primers 2 anys treballàvem amb equips CISCO i monitoràvem els switch d’un aeroport.

Al cap de 2 anys, en el 2010 vaig passar de donar un servei de 24 x 7. En aquest altre departament portava el servei WAN. Treballàvem amb equips RIVERSTONE, CISCO, JUNIPER i TELDAT durant 7 anys.

Durant aquest temps vaig realitzar instal·lacions d’equips amb servei MACROLAN, VPN-IP, DATAINTERNET i ACCESSOS MÒVILS. La nostra principal funció era monitoritzar el servei de diversos clients importants de diferents sectors farmacèutics, tecnologia, comunicacions, etc.

A finals del 2017 vaig començar a treballar amb un important client multinacional del sector d’Infraestructures.

En el departament portàvem tot el servei del client: LAN, WAN, VEU. Treballem amb routers i telèfons CISCO, TELDAT i HUAWEI.

Les funcions eren les mateixes que havia dut a terme a l’anterior departament només que en aquesta ocasió, m’ocupava de donar un servei integral al client gestionant-ho tot.

A finals del 2018 va haver-hi un altre canvi i ens van situar a un nou departament, on hi he treballat fins a març de l’any 2020.

Les meves funcions eren supervisar la xarxa, detecció proactiva d’incidències, instal·lacions d’equips i configuració, actualització de base de dades de planta, canvis de configuració i el primer contacte amb el client.

El mes de març de 2020, abans de la quarantena, després de realitzar l’entrevista vaig prendre la decisió d’acceptar l’oferta de Trentia Consulting per a treballar en un projecte d’un important client multinacional portant un servei principal WAN i a nivell mundial, prestant un servei de 24×7. Les funcions del departament eren les mateixes en les que he estat treballat en l’anterior empresa durant anys. Treballem amb equips de la marca CISCO.

El mes de juliol de 2020, ens van informar que el servei, a causa de la pandèmia, passaria de 24×7 a horaris de matins i tardes. Després em van reubicar a un nou servei en un altre departament amb horari d’oficina. Dins del departament portem diversos clients als que donem diferents serveis. Per exemple, per a un client bancari la nostra funció és donar d’alta i assignar noves IPs a els usuaris. Per a client tèxtil ens encarreguem de realitzar les proves prèvies a les migracions dels seus equips. També portem un servei de Telefonia, on tractem incidències que ens assignen a través del sistema de ticketing SMART. Determinem els errors que hem observat i obrim incidències als tècnics.

També portem molts clients que treballen únicament amb equips de la marca CISCO MERAKI. Aquests casos ens arriben a través de REMEDY o per correu des del client. La nostra funció és accedir a l’eina Dashboard de Meraki, localitzar al client i diagnosticar l’error que han detectat. A partir d’aquí hem de buscar la causa, solucionar el problema i resoldre la incidència.

Actualment començaré a portar un nou client. Encara que el treball és semblant cada client és un món i cal anar entenent com funciona internament i com necessita rebre les respostes. La clau és ser adaptables i flexibles, la nostra consigna en Trentia, som #camaleonesdigitales.

L’important en aquest treball és incorporar els aprenentatges obtinguts anteriorment als nous projectes i satisfer de la millor manera les incidències dels clients dintre del termini i aportant solucions als problemes que van sorgint i sobretot fer-ho de la millor forma possible, amb una bona actitud.