Microsoft Teams Room

Les distancies no ens separen dels nostres clients.

Conscients que una empresa especialitzada en tecnologies digitals ha de promoure en primera persona la tecnologia i metodologia que implanten als nostres clients, hem modernitzat la sala Magna per convertir-nos en un referent i exemple d’empresa digital. Per aquesta raó a Trentia hem començat l’any transformant la nostra sala de reunions en un espai de col·laboració habilitat per vídeo i àudio HD amb Microsoft Teams Room. Un sistema fàcil i intuïtiu per tal que qualsevol treballador pugui organitzar una reunió sense dependre d’un equip IT.

La sala está equipada per a dur a terme trucades, videotrucades i compartir contingut remotament donant la possibilitat d’ajudar als nostres clients físicament o en remot.

Microsoft Teams