LMS: aprenentatge, mètriques i informes e-Learning.

LMS: aprenentatge, mètriques i informes e-Learning.

Saps què és un LMS i quins beneficis proporciona als teus equips i a la teva organització? Parlem d’aprenentatge, mètriques i informes e-Learning o va més enllà?

Per Elena Marcos

Un LMS (Sistema de Gestió de l’Aprenentatge) és una plataforma que ens permet oferir solucions formatives de manera senzilla, adaptada a les necessitats de cada organització, a través d’un sistema de gestió de l’aprenentatge en línia desenvolupat en un entorn virtual amb connexió a internet, amb el benefici d’obtenir aprenentatge amb mètriques i informes e-Learning clau per mesurar, perquè no oblidem que el que no es mesura, no existeix.

Aquesta plataforma tecnològica administra, distribueix i avalua activitats de formació programades dins d’un procés d’ensenyament en línia o e-Learning.

Quines avantatges té per a l’àrea de formació/Talent?

  1. Centralitzar la informació: El LMS centralitza totes les dades dels usuaris, cursos i avaluacions en una única plataforma, el que facilita la gestió i el seguiment.
  2. Flexibilitat i adaptabilitat: Els LMS es poden personalitzar segons les necessitats i objectius de cada empresa, permetent l’adaptació dels cursos a les particularitats de cada empleat.
  3. Estalvi de temps i recursos: El LMS permet la automatització de moltes tasques, com la gestió d’inscripcions, la realització d’avaluacions i la generació d’informes, el que estalvia temps i recursos en la gestió de la formació.
  4. Seguiment i avaluació: El LMS permet un seguiment precís del progrés de cada empleat en la formació, així com l’avaluació de les seves habilitats i competències.
  5. Estalvi de temps i recursos i costos: El LMS permet la automatització de moltes tasques, com la gestió d’inscripcions, la realització d’avaluacions i la generació d’informes, el que estalvia temps i recursos en la gestió de la formació. A més, pot reduir els costos de formació, ja que es pot reutilitzar el contingut per a futurs cursos.

 

Quin valor afegit ofereix un LMS a les empreses i als treballadors?

  1. Major eficiència en la formació: El LMS permet una gestió més eficient i efectiva de la formació, el que es tradueix en una major eficiència en l’aprenentatge i en l’adquisició de noves habilitats i competències per part dels nostres equips.
  2. Millora del rendiment laboral: La formació contínua i l’aprenentatge constant són fonamentals per al desenvolupament professional i l’augment del rendiment laboral. Un LMS pot ajudar a millorar el rendiment dels empleats en oferir cursos i programes de formació adaptats a les necessitats de cada un. El que suposarà major valor afegit a l’organització.
  3. Major motivació i compromís: Els empleats que tenen accés a programes de formació en línia es senten més motivats i compromesos amb el seu treball i la seva empresa, ja que veuen que es preocupen pel seu desenvolupament professional.
  4. Accessibilitat: Els LMS són accessibles des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, sempre que es disposi d’una connexió a Internet. Això permet als empleats accedir a la formació en el seu temps lliure i des de qualsevol dispositiu.

Un bon LMS com el de Trentia ajuda les empreses a millorar la seva eficiència, rendiment i compromís dels empleats, alhora que redueix els costos de formació, amb la seva identitat corporativa ja que és personalitzable.


El moment d’apendre és ara.