PEOPLE ANALYTICS: Com la Pandèmia ha contribuït a agilitar la transformació-digitalització dels RRHH

PEOPLE ANALYTICS: Com la Pandèmia ha contribuït a agilitar la transformació-digitalització dels RRHH

El Mercat Laboral avui:

El mercat laboral s’ha transformat a una gran velocitat en els últims mesos. La pandèmia ha contribuït a una major globalització, deslocalització i internacionalització dels llocs de treball, la qual cosa permet ara més que mai, que un professional pugui treballar des del saló de la seva casa per a una empresa situada a qualsevol part del món.

Tot això implica la necessitat d’un canvi en tots els processos d’avaluació, control, seguiment, acompanyament i assessorament de el treballador des del departament de RRHH d’una empresa. És clau destacar que tots aquests procediments s’han de basar en el vincle de confiança, responsabilitat i compromís treballador – organització, un dels actuals reptes en matèria de RRHH.

Un any després d’iniciar l’accés al treball en remot produït per la situació de pandèmia, s’ha iniciat una major globalització dels llocs de treball i tot això està transformant amb passes agigantades els processos de selecció, les polítiques de retenció del talent, així com totes les eines de fitxatge, control horari, accés en remot a la documentació del treballador “portal de l’empleat”.

Sens dubte, controlarem ara més que mai grans volums de dades, nous fluxos de comunicació i de transmissió de la informació relativa al treballador, que fins ara no existien. Des dels departaments laboral i de RRHH, controlavem dades orientades al control horari, absències, baixes, però ara també tindrem dades referents a plans de carrera individualitzats, pla d’incentius, control de KPI’s, etc. Com veiem tots ells són dades, però de diferent índole, d’allò més quantitatiu pel cap alt qualitatiu.

Fins i tot, s’ha transformat la forma en la que busquem feina.

Ens movem més motivats per la flexibilitat horària, la ubicació del lloc de treball, la necessitat d’assistència presencial, la política de teletreball, el pla de desenvolupament, la formació, parlem també obertament de la remuneració, de la possibilitat d’accedir a plans de retribució flexible, dels equips i eines amb les quals es desenvoluparà el rol laboral, (software, aplicacions i mitjans tecnològics dels quals disposarà).

Els principals motors de cerca de feina (portals de feina arxiconeguts per tots) evidencien que per atreure el millor talent (i el més afí a la nostra organització) des dels departaments d’atracció del talent, hem de parlar de personalitat i cultura empresarial així com de les funcions del lloc de treball.

Per a donar resposta a totes aquestes noves necessitats és clau el paper que juga la analítica de dades en el departament de Persones i Talent en una empresa, contribueix a agilitar i millorar tots aquests processos i fluxos de comunicació, molts d’ells nous.

Des dels nous models organitzacionals entenem que la clau de l’èxit empresarial resideix en les persones que la conformen. Per tot això, dedicar recursos a conèixer a la plantilla és una necessitat real.

Què és People Analytics?

People Analytics és un mètode de recerca basat en dades l’objectiu del qual és estudiar a les persones que formen part d’una empresa, realitzant un anàlisi objectiu amb el qual es poden fer prediccions sobre l’estat de l’empresa i prediccions a futur. Permet prendre mesures preventives a temps, així com ajudar als directius a prendre decisions importants que puguin afectar la plantilla, basant-se en la veritat de les dades.

És el paradigma de com les dades, posades al servei de les persones poden ajudar a l’organització a tenir un informe in situ de la situació dels treballadors, tant a nivell quantitatiu (dades referents al cumpliment de KPI’s, informe de hores extres per a un determinat projecte) com a qualitatiu (dades referents al grau de satisfacció dels treballadors d’un equip, avaluació ascendent del lideratge exercit per un manager, etc.).

Per continuar aprofundint en la utilitat de les dades, per a millorar la qualitat de l’experiència del treballador, hem de profundir en com les dades es converteixen en informació. A través de Business Inteligence, procés pel qual les dades generades per Big Data cobren sentit. Aquest procés, inclou eines i protocols que es basen en el filtrat de la informació perquè sigui de qualitat i de fàcil interpretació.

En conclusió, People Analytics no ha arribat únicament per a donar-nos suport a l’hora de mesurar el compliment d’objectius dels nostres equips, sinó que reforça totes les especialitzacions del departament de persones d’una empresa: Selecció, desenvolupament, retenció, compensació i administració laboral.

Repte:

El nostre repte serà saber aplicar les noves possibilitats que ens permet HR Analytics, posar aquesta informació al servei del desenvolupament de l’empleat, així com utilitzar aquesta informació com a eines per mesurar de manera objectiva la presa de decisions empresarials. El repte dels RRHH és posar la Tecnologia al servei de les persones i del Talent.

Power BI:

Des de Trentia per la nostra experiència interna amb Power BI i en projectes amb els nostres clients, sabem que un enfoc Data – Driven fa que prenguem millors decisions i més estratègiques, amb la finalitat de donar el millor servei a clients interns i externs.

 

Naila Ros
Naila Ros
IT Talent Acquisition & Headhunting