Politica de privacitat

Política de Privacitat

1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS?

Responsable del tractament:

Trentia Consulting S.L

C.I.F nº: B-64618713
Adreça postal: C/ Rocafort, 241-243, 4-5. 08029 Barcelona
Correu electrònic: operations@trentia.net

Trentia Learning SL

C.I.F nº: B-67205526
Adreça postal: C/ Rocafort, 241-243, 4-5. 08029 Barcelona
Correu electrònic: operations@trentia.net

2. AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES TEVES DADES PERSONALS?

Tractem les dades subministrades, així com aquelles dades derivades de la teva navegació amb la finalitat d’atendre la teva sol·licitud en els formularis de demanda d’ocupació i subscripció a la newsletter, així com el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que subscrigui. Aquestes dades seran incorporades als fitxers de Trentia Consulting i Trentia Learning amb la finalitat de ser utilitzats en la gestió dels processos de contractació d’ocupació, formacions i en les comunicacions del Departament de Recursos Humans i el Departament de Formació.

Addicionalment, vostè consenteix el tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, de productes, serveis i novetats de Trentia Consulting i Trentia Learning.

En cas de no autoritzar el tractament de les seves dades amb la finalitat assenyalada en el paràgraf/s anterior/s, vostè podrà exercir el seu dret d’oposició al tractament de les seves  dades en els termes i condicions previstos més avall a l’apartat 6. Quins són els teus drets en relació amb les teves dades personals?.

3. QUANT TEMPS CONSERVEM LES TEVES DADES PERSONALS?

Les dades personals dels usuaris es conservaran fins que ja no siguin necessaris en relació amb les finalitats pels quals van ser recollits o tractats d’una altra manera, mentre no se sol·liciti la supressió, i complint amb els requisits que exigeixi la legislació aplicable.

4. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS?

La base legal per al tractament de dades és el consentiment Interessat.

5. A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES TEVES DADES PERSONALS?

Les teves dades no seran cedides a tercers, sense previ consentiment, així com tampoc es produiran transferències a tercers països o organitzacions internacionals. Excloent a Administracions i Organismes Públics quan així ho exigeixi la normativa fiscal, laboral, de Seguretat Social o qualsevol altra aplicable.

6. QUINS SÓN ELS TEUS DRETS EN RELACIÓ AMB LES TEVES DADES PERSONALS?

Tens dret a accedir a les teves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió o dret a l’oblit quan ja no siguin necessàries en relació amb les finalitats pels quals van ser recollides. També pots sol·licitar la limitació, la portabilitat de les dades i l’oposició del tractament de les teves dades, tot això en el que es disposa en el RGPD 2016/679.

Igualment, podràs revocar el consentiment per a l’enviament de comunicacions comercials i exercir aquests drets mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a  operations@trentia.net.