Politica de privacitat

Política de Qualitat

Missió i Visió

Missió:

La missió de TRENTIA CONSULTING, S.L. és facilitar als nostres clients solucions davant necessitats tecnològiques que puguin precisar en els seus negocis, amb l’objectiu d’aconseguir que gràcies a la tecnologia, el seu dia a dia sigui més productiu, els seus processos i fluxos de negoci millorin, funcioni tot bé i en definitiva, els resultats obtinguts siguin més eficients i eficaços.

Visió:

La nostra visió és fer fàcil el que sembla difícil i ho fem amb el nostre coneixement i experiència en tecnologia amb anticipació i innovació, millorant amb l’experiència de més d’una dècada.

El futur de la nostra empresa estarà assegurat a través del compromís amb la qualitat, l’enfocament de servei als nostres clients, així com per la qualificació i implicació dels nostres empleats.

Compromisos i valors estratègics

Les ganes per satisfer al client, merèixer la seva confiança, i prestar un servei de qualitat a les necessitats del client, des de la proximitat, serà el punt de mira de tot el que fem.

Compromesos, honestos, responsables, agraïts, àgils, innovadors, respectuosos, humils. La nostra identitat real és la suma de tots els nostres valors. No són solament paraules, és una actitud.

Formar als nostres professionals de manera que adquireixin coneixements i habilitats, que els permetin afrontar les seves funcions de manera eficaç i responsable.

La base fonamental de la força de la nostra empresa resideix en els empleats i col·laboradors externs, als quals procurarem en tot moment un entorn de treball que faciliti la seva motivació, implicació, competència i orgull per la seva contribució al treball realitzat, així com unes condicions de treball segures i saludables.

Adoptar noves tecnologies sempre que siguin econòmicament viables.

Promoure en tot moment la responsabilitat i la sensibilitat respecte a la millora contínua de la qualitat.

Garantir l’eficàcia econòmica de l’empresa enfront l’alt nivell de competitivitat del mercat.

Valors Operatius

Secundarem, donarem suport i a més desenvoluparem una organització que:

  • Estigui centrada en la millora contínua
  • Estigui dirigida a satisfer les expectatives dels clients i complir amb requisits legals i reglamentaris aplicables
  • Es basi en el treball en equip
  • Es comuniqui obertament i estimuli respostes
  • Garanteixi l’adequada formació
  • Ofereixi un ambient de treball segur
  • Estimuli la iniciativa, innovació i creativitat
  • Reconegui els assoliments individuals i d’equip
  • Compromís social i transparent respecte a les activitats de l’empresa

Per a aconseguir-ho fixarem els indicadors corresponents a cadascun dels paràmetres mesurables als quals assignarem valors que constituiran els nostres objectius per al període fixat, i progressivament més ambiciosos.

Objectius que acompanyaran a la present declaració i que seran revisats conjuntament en períodes prefixats.

Les relacions de la nostra empresa, amb els nostres empleats, col·laboradors externs, proveïdors i clients, seran honestes, objectives i rectes, reconeixent sempre la dignitat de la persona com a membre de l’equip.

Admetem que aquests són els valors compartits dins de l’organització TRENTIA CONSULTING, S.L.