Present i futur amb Xamarin

Present i Futur amb Xamarin

Amb els actuals avenços tecnològics podem utilitzar els dispositius mòbils per fer gairebé qualsevol cosa. com a empresa que té un producte o servei per a oferir, busquem dirigir-nos a el nombre més gran d’usuaris.

La quota de mercat principal per a mòbils la segueix tenint Android de Google seguit de iOS d’Apple, així que els nostres esforços se centri a desenvolupar apps per a aquestes dues plataformes principalment.

Perquè els usuaris tinguin una experiència d’usuari fluida quan utilitzin la nostra App, el més encertat és desenvolupar una App nativa, és a dir, per a una plataforma concreta. Per tant, l’equip de desenvolupament necessita implementar les mateixes funcions en les dues plataformes, Java per Android i Swift per iOS. Però desenvolupar, provar i mantenir aplicacions en dos llenguatges diferents no és pràctic. És difícil mantenir les aplicacions actualitzades amb les mateixes funcions en les dues plataformes i probablement acabarà afectant negativament l’experiència d’usuari.

Desenvolupament multiplataforma amb Xamarin

Canviar el desenvolupament a .NET accelera el temps de desenvolupament i comercialització final de l’aplicació.

Xamarin és un entorn optimitzat en què els desenvolupadors utilitzant únicament el llenguatge C# poden crear apps natives per iOS, Android i Windows.

Gràcies a Xamarin, gran part de la lògica de negoci de l’aplicació es manté igual per a les dues plataformes, només és diferent la interfície d’usuari i alguna funcionalitat concreta. Podem fer canvis en un únic lloc i que les nostres apps reflecteixin aquests canvis sense haver de duplicar el treball en dos llenguatges diferents.

Utilitzar una única base de codi accelera el desenvolupament inicial i també les possibles actualitzacions posteriors.

Xamarin.Forms

Amb Xamarin “Clàssic” la interfície d’usuari la implementem diferent en iOS i Android. Android utilitza recursos xmlactivities, etc. i en iOS la part gràfica s’implementa amb storyboards, recursos xibetc.

Però podem fer un pas més pensant en la unificació del desenvolupament i utilitzar Xamarin.Forms.

En aquesta evolució de Xamarin el desenvolupador utilitza elements propis de .NET, diferent dels que utilitza Android o iOS, per representar els dissenys de pantalla i controls de l’aplicació.

Serà l’entorn de desenvolupament el que a l’hora de publicar l’app final compili el codi per obtenir un rendiment natiu de cada plataforma. És a dir, a les apps tindrem els controls propis de cada plataforma i les sentirem igual que qualsevol altra nativa desenvolupada en Java o Swift.

What is Xamarin.Forms?

.NET MAUI: El Futur de Xamarin

.NET Multi-platform App UI (MAUI) és una evolució de Xamarin.Forms que està en desenvolupament actualment i que formarà part de .NET 6 quan estigui disponible en un futur pròxim.

Els desenvolupadors utilitzant els coneixements que ja tenen de Xamarin podran generar aplicacions per a més plataformes com Windows (x32, x64 i ARM) i macOS. A més hi haurà millores internes que ajudin en la implementació de la interfície d’usuari.

Introducing .NET Multi-platform App UI

Introducing .NET multi-plaform App UI
En conclusió, amb Xamarin tenim actualment una gran eina de desenvolupament multiplataforma que podrem seguir utilitzant i ampliant en el futur amb MAUI.

 

Javier Martínez
Javier Martínez
IT Consultant