En Trentia som experts en Power BI

Què pot aportar Microsoft PowerBI a la nostra organització?

Sovint quan una organització es planteja de quina manera explotar les seves dades sorgeix la pregunta de quin programari BI és millor per a mi? A aquesta pregunta se li suma un debat més profund, on els que ens dediquem a aquests temes hem de defensar o aportar proves tècniques de quina eina de programari és millor per a cada empresa.

Està clar que cada un dels softwares BI que avui aporta el mercat té els seus pros i contres, però, moltes vegades les empreses tendeixen a deixar-se portar per aspectes que no són crucials i acaben adquirint productes que no són els més adequats per a les seves necessitats.

En la meva carrera professional he tingut la sort de treballar amb diferents softwares BI, cadascun amb les seves característiques i per a diferents empreses, amb diferents realitats que justificaven l’ús d’un software o un altre.

La meva experiència personal corrobora que l’elecció del software és un punt crític en l’evolució dels projectes BI, no tant en la creació dels informes sinó més aviat en la càrrega tant econòmica com estratègica de tot el cicle de vida dels informes, que s’aniran generant al llarg del temps.

Una mala decisió pot provocar que una empresa no sigui capaç d’analitzar les seves dades de la manera que necessita, no pugui evolucionar els seus propis desenvolupaments, ni es plantegi canviar de software a futur per la gran inversió de temps i esforç que ha dedicat a la seva estructura actual.

En canvi, una bona decisió permet a l’empresa desplegar tota la seva estratègia d’anàlisi de dades sobre una base que perdurarà en el temps.

Aquestes són des del meu punt de vista, les característiques que s’han de valorar quan s’opta per PowerBI com a eina estratègica de l’empresa, és a dir, què hauria d’esperar una empresa si decideix implementar PowerBI en els seus sistemes de BI, respecte a altres propostes.

Característiques avantatjoses:

Autonomia: Treball autònom per part de l’usuari.

El primer punt consisteix en la capacitat que té l’empresa en auto proveir-se i treballar de forma autònoma sense necessitat de dependre d’un tercer a l’hora de desenvolupar els seus informes BI.

Power BI té una estructura molt fàcil d’aprendre, i una gran similitud amb Excel, Access, etc. que fan que un professional “no tècnic” pugui fer els seus propis informes de manera independent.

Això aporta una gran autonomia a l’empresa que només acudeix a tercers quan hi ha una dificultat real en el projecte, però no per inèrcia com en altres softwares més “tècnics”, per tant és un estalvi en costos que poden encarir de manera brutal un projecte de BI.

Costos: costos més baixos. Estalvi respecte a altres eines BI.

En l’àmbit de costos, PowerBI té una de les llicències més econòmiques del mercat (per no dir la més econòmica) i això fa que el projecte pugui créixer en nombre d’usuaris, sense que suposi un llast econòmic per a l’empresa.

Una llicència PowerBI Pro costa entre 80 i 120 € anuals per usuari, depenent del tipus d’acord amb Microsoft.

Usabilitat: PowerBI és còmode d’utilitzar per part dels usuaris i fàcil d’utilitzar.

Amb un esforç relativament baix pot arribar a ser “userfriendly” proporcionant informació de forma còmoda i senzilla d’entendre per part d’usuaris “consumidors de dades”. És potser una de les eines que més pot aportar en aquest aspecte en el mercat actual.

Evolució: adaptable, ràpid en la seva evolució.

Quant als límits de PowerBI, es tracta d’una eina “jove” en el mercat, però amb gran impacte en el mercat a causa de la gran massa d’usuaris que té. A més, cada mes afegeix noves característiques o corregeix bugs detectats pels usuaris.

Té possibilitats de treball en analítica avançada (machine learning, Python, R ..); té opció de disseny propi d’objectes gràfics i una gran biblioteca d’elements “add-on” que s’incorporen en el programari per donar-li més profunditat en l’anàlisi. L’empresa que opti per realitzar un projecte amb PowerBI comprovarà que el programari no es queda obsolet.

Seguretat: Accés a dades en el núvol d’Azure amb total seguretat i privacitat.

Power BI emmagatzema la informació en el núvol d’AzureMicrosoft Azure, plataforma de cloud computing, permet l’accés a les dades i panells de Power BI des de qualsevol lloc i dispositiu, amb total seguretat i privacitat.

Hem de considerar també que si l’empresa disposa d’un ingent volum de dades, en aquest cas, es farà necessari l’ús d’altres tecnologies especialistes de Big Data, que permetin a Power BI la visualització d’aquestes dades en un format fàcilment navegable.

Power BI, facilitador per prendre decisions valuoses en el nostre negoci

Cada vegada més organitzacions de tot el món fan servir Power BI com a eina eficaç d’anàlisi.

És molt útil per a representar dades estandarditzades i compartir informació amb tota la Companyia, identificar tendències de forma àgil i fer prediccions del nostre negoci en vendes, amb l’avantatge de ser flexible i senzilla. Sens dubte, és un facilitador que ens ajuda a prendre decisions valuoses en el nostre negoci.

Més informació:

Si necessites més informació sobre com implementar Power BI a la teva Organització, evolucionar informes o formació sobre aquesta eina, contacta’ns i t’assessorarem sense compromís. Som experts!

Mail: hello@trentia.net

 

Raúl Sánchez Garcia
Rubén Serrano
Consultor y BI trainer