Salut i benestar de la persona en l'entorn laboral

Salut i benestar de la persona a l’entorn laboral

Els empleats són l’eix principal perquè una empresa funcioni i tiri endavant en aquest mercat tan canviant i competitiu. Per això és essencial crear un clima laboral adequat que generi un augment en la motivació dels seus membres, la seva confiança i el seu compromís dins de l’organització i orgull de marca.

Per Adrián Núñez

Un treballador rendirà més si se sent integrat, valorat, si té veu i vot en les decisions de l’empresa, i ho farà amb més ganes que si es tracta de fer un treball perquè si o si està obligat a fer-lo, sense saber el perquè.

El treball ens ha de proporcionar l’oportunitat de ser felices, ja que si no estàs còmode, si no et sents a gust en el teu lloc de treball, el teu rendiment es veurà afectat i això repercutirà de manera directa en la productivitat i en els beneficis de l’empresa.

Un altre aspecte a destacar és l’absentisme laboral ja que aquest té un efecte negatiu molt important d’analitzar a les empreses, en els treballadors, en el mercat laboral i en general en la societat.

El cost econòmic, psicològic i social de l’absentisme laboral justifica en si mateix que sigui considerat un tema prioritari ja que per desgràcia l’absentisme laboral va augmentant a grans passos (estrès, ansietat, etc.) i cal posar solució com més aviat millor. Per això és fonamental parlar de “salut integral i benestar” i perquè això sigui així, cal buscar l’equilibri entre vida laboral i vida personal.

Hi ha diferents tipus d’absentisme. Les principals causes es resumeixen en:

 • Malalties dels treballadors o de persones dependents al seu càrrec, com per exemple un fill.
 • El treballador se sent insatisfet en el seu lloc de treball produït per un clima de treball inadequat.
 • Escàs o nul reconeixement del seu treball.
 • Absència d’una figura que exerceixi de responsable o supervisor.
 • Polítiques salarials inadequades.
 • Excés de treball el qual desencadena en estrès.

Per tant, s’han d’identificar i avaluar els factors de risc que comporten la insatisfacció del treballador en el seu lloc de treball i posar en marxa mesures per a la seva prevenció i control. Algunes de les accions i tasques que es poden posar en marxa són:

 • Adaptar el treball a les persones, repartint la càrrega de treball de manera que tots les persones tinguis càrregues de treball similars i rendeixin per igual en funció de les seves capacitats.
 • Respectar la desconnexió digital.
 • Promoure hàbits de vida i treball saludables, salut i benestar.
 • Horaris flexibles (jornada contínua, jornades intensives, entrades i sortides flexibles adaptades a les necessitats de les persones).
 • Racionalitzar horaris, dissenyant-los de manera que les jornades siguin més productives i el treballador disposi de més temps personal.
 • Polítiques de torns consensuades amb la plantilla.
 • Establir programes de formació que permetin als treballadors desenvolupar la seva carrera professional amb totes les eines possibles al seu abast.
 • Dissenyar plans d’incentivació i motivació.
 • Augmentar la participació i la col·laboració dels treballadors.
 • Oferir un feedback de les tasques i el rendiment del treballador precís i oportú.

Per acabar, si volem destacar de la competència i mantenir un clima laboral saludable per als nostres empleats, les empreses han de ser flexibles per a poder adaptar-se als canvis que el mercat laboral està exigint. I perquè sigui així les empreses han d’invertir en l’àrea de RH, ja que el capital humà de cada empresa és molt difícil d’imitar i per tant és un dels avantatges competitius. I és aquí on entra el paper estratègic de l’àrea de Persones/Talent/ RH, ja que el nostre treball és “inspirar” als nostres equips per a ser una empresa referent.