Image Alt

Solucions Cloud & Microsoft 365

Microsoft 365 para empresas

Trentia i les tecnologies de productivitat de Microsoft

Des de Trentia treballem amb tot el ventall de serveis al núvol que ofereixen els diferents fabricants, com Microsoft o Amazon, emmarcats en l’àmbit d’un projecte de software o solució col·laborativa.

El pas d’entorns on-premise a entorns cloud ja no és una tendència sinó que és una realitat. Són moltes les organitzacions que han decidit fer el pas i substituir la compra de màquines físiques pel lloguer d’infraestructures, espai, software i serveis al núvol. Degut a aquest canvi de paradigma, el desenvolupament de projectes i solucions software també ha hagut d’adaptar-se al treball en aquests nous entorns i sistemes.

Valor afegit

Adopció de Microsoft 365

Exchange Online, SharePoint Online, PowerApps, Teams, OneDrive o Yammer son alguns dels serveis que s’inclouen en la suite de productivitat al núvol de Microsoft. Ajudem a les organitzacions a iniciar-se en el servei i transportar-hi les seves dades (correu electrònic, documentació i altres al seu nou entorn. També desenvolupem noves solucions a mida, molt especialment en SharePoint Online, plataforma sobre la que podem implementar tot tipus de funcionalitats de negocifuncionalidades de negocio.

1
2
3
4
1
2
3
4

Definim una visió i establim els escenaris de negoci.

Analitzem la situació actual de M365 i del negoci. Reunions amb gerència, TI i persones clau de negoci. Workshops

Creem un pla d'adopció

Prioritzem els escenaris en funció de l'impacte i la dificultat. Definim un pilot. Comunicació i gestió del canvi.

Definim una estratègia i executem el pla d'adopció

Treballem per iteracions (SCRUM) per executar els escenaris. Formació a usuaris. Accions de comunicació.

Mesurem el resultat i repetim

Demostrem l'èxit internament amb indicadors de rendiment (KPI). Mostrem els casos d'èxit per verificar el resultat.

Desenvolupament d'aplicacions

Desenvolupem sistemes de software amb Microsoft Azure i AWS escalables, a demanda i d'alta disponibilitat. Ambdues plataformes disposen d'infraestructura i serveis molt especialitzats que permeten desenvolupar les aplicacions de forma més ràpida, segura i adequada a la filosofia del núvol. També és habitual la connexió de les aplicacions amb els sistemes propis de l'organització, per la qual cosa creem canals segurs que comuniquen ambdós mons.

El nostre factor diferencial respecte a altres consultors és que no només som implantadors i consultors de Microsoft 365 sinó que a més a més som desenvolupadors, cosa que ens permet arribar on no arriben els altres

Webparts i extensions per SharePoint

Webparts i extensions per a SharePoint Online. Permeten portar a un altre nivell l’experiència d’ús i funcions de la plataforme, permetent infinitat de solucions que no se’ns ofereixen de forma estándar.

Plugins d'Office

Plugins d’Office. Integrem accions personalitzades dins de la suite on-line i on-premise de Microsoft 365, obrint la possibilitat de disposar d’aquestes funcions en qualsevol entorn de forma indistinta per a l’usuari, des d’Outlook, Word, Excel i la resta d’eines del paquet ofimàtic.

Conectors, bot i aplicacions per Teams

Connectors, bot i aplicacions per Teams. Transformem Teams en un veritable centre de treball col·laboratiu, de comunicació i concentrador de totes les eines i integracions que necessita el teu negoci per a funcionar de la forma més àgil.

Power Platform

Power Platform. Creem solucions completes i complexes amb Power Apps (Apps per a la captura i gestió de dades), Power Automate (processos de negoci) i Power BI (presa de decisions basada en dades).

Migracions de Serveis i Infraestructures

La migració de serveis i infraestructures on-premises a una plataforma cloud són projectes que poden ser complexos de dur a terme i pels quals cal disposar d’amplis coneixements de la plataforma final i les seves característiques i possibilitats. Es pot realitzar un desplegat gradual dels sistemes, convivint durant un temps els dos mons o mantenint de forma indefinida aquesta situació. Entre altres, som molt experts en migracions de SharePoint on-premise, partint de qualsevol versió, a SharePoint Online.

Llicenciament

Com a Gold Partners de Microsoft proporcionem llicències d’aquest fabricant, cosa que permet als nostres clients evitar canals més generalistes i beneficiar-se de descomptes que només estan a l’abast de partners.
Cada organització parteix de diferents escenaris i vol assolir diferents objectius utilitzant els entorns cloud.
Com a experts en les diferents plataformes del mercat podem assessorar-te i ajudar-te en la implantació d’aquest nou paradigma a la teva empresa.