Soluciones Power BI

Solucions Power BI més corporatives amb model tabular en servidor

Microsoft Power BI és una de les eines que més estan ajudant a la democratització de l’anàlisi de dades en el món de les noves tecnologies, fent amigable la creació d’informes i quadres de comandament de BI altament interactius. No obstant, les solucions Power BI pures, amb ETL i model de dades en el propi informe, pequen de:

  • Poc rendiment en escenaris de grans quantitats de dades i/o processos de transformació de dades complexes.
  • Falta d’un model de dades únic i confiable. Cada informe (PBIX) incorpora el seu propi model de dades, que potser és còpia d’un altre informe amb el mateix model o molt semblant. Si els càlculs realitzats en un model són diferents a l’altre llavors tindrem dades contradictòries.
  • Manteniment costós. En disposar de diversos models de dades i no d’un d’únic, un canvi en aquest s’ha de repercutir en tots.

Aquests factors són els que principalment ens porten a decidir implementar processos ETL i models de dades en servidor, a la manera antiga, encara que ara es pot realitzar amb tecnologies més afins a Power BI. El model tabular de SQL Server és l’equivalent al modelat de dades PowerPivot de Power BI però portat a servidor. Mitjançant paquets d’integració SSIS i la creació de models tabulars podem canviar la filosofia de Model Per Informe a Model Únic En Servidor. Per descomptat la UI de disseny d’informes continua sent Power BI, amb tota la riquesa i interactivitat a la que ens té acostumats.

A Trentia Consulting estem desenvolupant solucions de BI utilitzant ambdós enfocaments. Ens agrada poder escoltar als nostres clients i recomanar el millor model per al seu cas concret, tenint en compte factors com:

  • L’afinitat tecnològica dels sistemes dels que ja disposa el client
  • El recorregut i envergadura de la solució a implementar, no només a curt sinó a mig i llarg termini
  • El paper del departament IT en el futur manteniment de la solució
  • Les necessitats tècniques de les ETL
  • Etc.

És important prendre la decisió adequada en les primeres etapes de disseny de la solució ja que marcarà l’èxit o el fracàs del projecte, sense partir d’idees preconcebudes.