Súper poders de Power Platform: avantatges i beneficis

Súper poders de Power Platform: avantatges i beneficis

The future of coding is no coding at all” Chris Wanstrath ex-CEO de GitHub.

Sembla ser que no estava molt equivocat l’ex Ceo de GitHub. Cada vegada són més les organitzacions que aposten per les plataformes de desenvolupament de baix codi. I Microsoft no anava a ser menys i és aquí on sorgeix POWER PLATFORM.

L’objectiu de Power Platform és proporcionar innovació a les empreses i capacitar a les persones perquè aconsegueixin més: democratitzar les tecnologies fent-les més accessibles a qualsevol persona que tingui idees per a desenvolupar, provar i innovar fàcilment dins de les seves organitzacions.

Power Platform construeix aquesta visió a través de quatre serveis basats​​ en el núvol: Power BI, Power Apps, Power Automate i Power Virtual Agents.

Aquestes permeten que persones sense necessitat de ser pròpiament tècniques puguin analitzar dades, crear solucions i automatitzar processos per a tota la seva organització. Es tracta de Tecnologia intuïtiva que permet crear aplicacions personalitzades basades en dades, obtenir informació a temps real i capacitar als usuaris perquè prenguin decisions estratègiques amb més informació i viabilitat.

Com us deia, Power Platform està formada per quatre serveis: Power BI, Power Apps, Power Automate i Power Virtual Agents però, per a què serveixen cadascun d’ells?

 

Microsoft Power Platform


Microsoft Power BI és una eina d’anàlisi empresarial. Una solució basada en el núvol que permet connectar-se a diferents orígens de dades per analitzar i transformar la informació de manera coherent i visualment atractiva, ajuda a l’usuari a la presa de decisions, detectar tendències o compartir informació amb altres usuaris. No importa on estiguin les dades, un full d’Excel, una llista de SharePoint, una base de dades local, etc. Power BI permet connectar-se fàcilment a tots ells.

Cursos Microsoft Power BI:

Microsoft PowerApps és un entorn de desenvolupament per a la creació ràpida i senzilla d’aplicacions de negoci, sense necessitat de programar codi o amb un codi mínim, basades en dades, permet estalviar temps i costos. A més, aquestes es poden compartir fàcilment, de manera que qualsevol usuari dins de l’organització pot accedir a elles i fer-les servir ràpidament.

Permet crear tres tipus d’aplicacions:

  • Model-Driven: la majoria del disseny el determina l’usuari, que li permet afegir gràfics, formularis, vistes i panells a les aplicacions.
  • Canvas: El dissenyador te control total sobre el disseny de l’aplicació.
  • Portal: Permet crear llocs web responsive i que poden ser compartits amb usuaris externs a l’organització per a la seva interacció amb les dades.

Cursos Microsoft PowerApps:

Microsoft Power Automate permet incorporar Intel·ligència Artificial automatitzant processos i tasques d’una forma senzilla a través de fluxos de treball. Amb una interfície simple i intuïtiva es poden crear tasques fàcilment. A més, té una integració total amb els serveis de Microsoft, així com amb serveis que no són de Microsoft..

Permet crear diferents tipus de fluxe:

  • Fluxos en el núvol: permet crear un procés automatitzat que s’activi de manera automàtica, instantània o mitjançant una programació.
  • Fluxos d’escriptori: es fan servir per a automatitzar tasques a la Web o a l’escriptori.
  • Fluxos de procés de negoci: Proporcionen una experiència d’usuari simplificada guiant als usuaris pels processos que la seva organització ha definit per a les interaccions.

I finalment tenim Microsoft Power Virtual Agents, incorporat recentment a Power Platform, permet crear bots de xat intel·ligents d’una forma fàcil i ràpida sense necessitat d’escriure línies de codi a través d’una interfície gràfica molt senzilla. S’integra amb Microsoft Power Automate la qual cosa permet a l’usuari executar accions basades en la informació que el chatbot recopila.

Com podeu veure, Power Platform, posa a la nostra disposició quatre eines que per separat són bones però que combinades entre si són encara millors, donen lloc a un entorn molt potent que permet crear aplicacions molt completes basades en necessitats del negoci i, el més important, no és necessari tenir coneixements tècnics previs per a començar a treballar. Tot això ens aporta rapidesa, agilitat i reducció de costos al nostre negoci.

El millor moment de començar a utilitzar Power Platform és ara perquè Power Platform ha trencat la barrera tecnològica d’integració d’aplicacions pel fet de tenir una plataforma integrada de manera nativa.

El millor de Power Platform és que ofereix múltiples possibilitats i totes es poden adaptar a les necessitats de cada empresa i negoci.

A Trentia parlem dels súper poders de Power Platform perquè tenim experiència tant a formar perfils des de la nostra línia de negoci de Trentia Learning com a realitzar projectes amb Trentia Consulting i els resultats són realment extraordinaris.

Alguns dels nostres projectes:

Marta Fàbregas
Marta Fàbregas
Business Development Manager