Trentia se une al Programa Next Diversitat i Empresa para impulsar la diversidad y la responsabilidad social

Trentia es vincula al Programa Next Diversitat i Empresa per impulsar la diversitat i la responsabilitat social.

Des de Trentia, ens hem unit al programa Next Diversitat i Empresa, amb el suport del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i finançat per la Unió Europea a través del Next Generation EU.

El programa té com a objectiu fomentar canvis organitzatius en les petites i mitjanes empreses. Incorporar la perspectiva de la DIVERSITAT en la gestió empresarial i donar suport a col·lectius en situació de vulnerabilitat, millorant així les seves oportunitats d’ocupació.

La gestió de la DIVERSITAT és una estratègia destinada a integrar la diversitat en una organització. Això suposa valorar el Talent des de la individualitat. A partir d’aquesta valoració, l’empresa ha de crear un entorn que tingui en compte la diversitat de perfils i les singularitats de cada persona i col·lectiu, per facilitar que puguin desenvolupar la seva feina en les millors condicions.

  • Crear una cultura que harmonitzi els valors corporatius amb les necessitats dels empleats.
  • Atraure, retenir i potenciar perfils diversos.
  • Interactuar amb proveïdors de diferents regions.
  • Crear i actualitzar els productes i serveis que responguin a les noves necessitats.
  • Promoure la satisfacció dels treballadors i facilitar la conciliació.

La nostra participació en el programa Next Diversitat i Empresa es tradueix en la creació d’un detallat Pla de Diversitat. Aquest pla, dissenyat específicament per a Trentia, té un caràcter voluntari i reflecteix la nostra predisposició per millorar la empremta social.

En unir-nos a aquesta iniciativa, mostrem el nostre compromís no només amb el creixement empresarial, sinó també amb la inclusió social i la responsabilitat corporativa.

Next Diversitat i Empresa

Los objetivos fundamentales del programa

Este proyecto, impulsado por la colaboración entre organizaciones empresariales y entidades sociales, se centra en varios objetivos clave:

  1. Sensibilización sobre el valor añadido de la diversidad: Destacando la riqueza que aporta la diversidad a la dinámica empresarial y social.
  2. Acompañamiento de colectivos vulnerables: Guiando a personas en situación de vulnerabilidad hacia la inserción laboral, mejorando así sus perspectivas ocupacionales.
  3. Responsabilidad social empresarial: Asistiendo a las empresas en la implementación de acciones que promuevan la responsabilidad social.
  4. Mejora de oportunidades para personas vulnerables: Creando un entorno propicio para mejorar las oportunidades laborales de aquellos en situación de vulnerabilidad.
  5. Proporcionar herramientas para promover la diversidad en el entorno empresarial: Dotando a las empresas con las herramientas necesarias para fomentar un ambiente diverso e inclusivo.

Placa Next Diversitat i Empresa

La nostra participació es veu reconeguda amb l’entrega de la Placa “Empresa compromesa amb la gestió de la DIVERSITAT”, un distintiu que celebra la seva contribució al projecte Next Diversitat i Empresa. Aquest reconeixement subratlla el nostre compromís amb la diversitat i la inclusió, elements essencials en la construcció d’un entorn laboral més equitatiu i sostenible.

A Trentia ja fa temps que estem apostant per la implementació de mesures que permetin a tots els treballadors una millor organització. Amb compromís i actuacions concretes, tot és possible!