(Otro) Cambio de Paradigma

(Un altre) Canvi de Paradigma

Per Javier García Jaime

El meu nom és Javier i puc ser etiquetat com Millennial encara que aquesta sigui una paraula a la qual no li tinc especial afecte. Malgrat això, em podria autodenominar d’aquesta manera. Si assumeixo aquesta etiqueta i parlo des de la perspectiva del rang que dóna l’edat que se suposa tinc situant-me com Millennial, puc dir que ja porto temps en el món de la informàtica

Quan tiro la vista enrere, record quan assemblava estacions i servidors pràcticament peça a peça, per a després instal·lar el sistema operatiu, configurar-lo, securitzarlo, arribar a muntar-lo en un rack per a després posar-lo en marxa i finalment comprovar que complia amb la seva funció i tot encaixava a la perfecció. Hi havia llavors tota una litúrgia per a posar en marxa aquell pesat artefacte. Alguns dels lectors se sentiran identificats amb aquest procés i altres ni tan sols sabran de què parlo; ara el núvol ens proporciona molta més potència i versatilitat amb un parell de clics o un simple script.

De la mateixa manera, molts dels lectors no seran aliens a la quantitat d’ofertes de treball que es poden veure actualment amb el títol DevOps.

L’abreviació DevOps com a tal només ens indica que dos departaments es trobaran –Development d’una banda i Operations per l’altre- amb un objectiu comú. Fins aquí tot queda clar i crec que no estic comptant res nou per a qualsevol persona relacionada amb el món de la informàtica.

El terme DevOps no parla d’una tecnologia, ni d’un conjunt d’eines, ni tan sols és un departament dins d’una empresa, tal com ens volen fer creure les ofertes que pul·lulen per LinkedIn, DevOps és simplement una cultura o una manera d’entendre i articular el dia a dia d’un conjunt de persones que busquen la mateixa meta: crear un producte amb la major qualitat possible i presentar-lo al mercat en el moment adequat, ni abans ni després.

No obstant això, aquest text no tractarà de convèncer al lector de les bondats o manques d’aquesta filosofia de treball. De la mateixa manera que fa uns anys vam donar pas a la virtualització, amb tots els avantatges en eficiència, comoditat, velocitat i optimització de recursos que aportava, ara farem el propi amb alguns noms i acrònims que ressonen allà on mirem: DevOps; que intenta integrar el màxim possible els equips d’operacions i desenvolupament, DevSecOps; centrats en posar el mateix èmfasi en el desenvolupament, la seguretat i les operacions, SRE (Site Reliability Engineer); que manllevarà la mateixa filosofia per a mantenir les aplicacions i sistemes funcionant i amb bona salut dins d’una organització, MLOps; que dedicarà els seus esforços a integrar equips d’Intel·ligència Artificial i Machine Learning amb operacions i un llarg etcètera de noms acabats en Ops.

Conceptes com la comunicació contínua entre equips, el feedback d’usuaris i clients, la detecció de tasques repetibles i la seva posterior automatització mitjançant tècniques de programació, el control de versions distribuït, la integració contínua i el desplegament continu del codi (CI/CD), l’ús de microserveis en lloc d’aplicacions monolítiques, les proves de qualitat del codi, l’arribada al mercat de manera primerenca, són idees i metodologies que han de resultar-nos més que familiars en l’actualitat.

Per als profans en la matèria, un senzill exemple: n’hi ha prou amb revisar el nombre d’actualitzacions que rep la nostra aplicació mòbil preferida en un període relativament curt, fruit de l’esforç d’un conjunt de persones per fer arribar un producte millorat, testat i amb les funcionalitats que el mercat espera de de aquesta aplicació en el temps adequat. No n’hi ha prou amb arribar, cal arribar a temps. I per a això s’han d’adoptar metodologies que permetin donar aquesta capacitat d’adaptació i de resposta.

En definitiva, no es tracta d’utilitzar un núvol o una altra, sigui privada o pública, o un sistema operatiu concret (els fanatismes els deixem per a un altre dia) sinó d’una cultura de treball.

La tecnologia subjacent, els llenguatges de programació o scripting i les eines utilitzades per a posar en pràctica una cultura DevOps, seran elecció de l’equip que el vulgui posar en pràctica i tindran la mateixa validesa.

Perquè com sempre passa en un món tan canviant, un nou paradigma ha arribat per a quedar-se i és millor estar preparats que deixar-nos portar per ell.