Upskilling i Reskilling: la revolució de l'aprenentatge

Upskilling i Reskilling: la revolució de l’aprenentatge

En els darrers anys, les empreses s’han vist obligades a posar en marxa gran quantitat de canvis a la seva manera de treballar i d’organitzar-se: processos, metodologies, comunicació, etc.

L’impacte de les tecnologies d’avantguarda, els nous comportaments dels consumidors i els models de negoci han provocat la transformació accelerada en molts llocs de treball actuals i la necessitat de crear-ne de nous.

Un dels reptes als quals s’enfronten avui les organitzacions és l’adaptació al canvi de manera àgil,el saber entendre les necessitats de l’entorn, és per això que les empreses han de generar noves estratègies per al desenvolupament del talent que els permeti ajustar-se i facilitar l’adquisició de noves habilitats i coneixements.

És aquí on entren en escena dos conceptes clau: upskilling reskilling.

Upskilling: consisteix en millorar les nostres competències per millorar l’acompliment en el nostre lloc de treball, ens especialitza.

Reskilling:ens fa ser més versàtils i ens ajuda a desenvolupar noves habilitats, normalment per a adaptar-nos a un nou lloc de trebal

Totes dues estratègies promouen:

  • Estimular l’aprenentatge de noves capacitats útils que permetin exercir millor les tasques diàries.
  • Generar motivació intrínseca, influeix en la seva fidelitat i lleialtat cap a l’organització.
  • Reduir costos de reclutament i capacitació de nous empleats.
  • Generar una cultura d’aprenentatge continuat a la organització.
  • Oferir la possibilitat de canviar de posició dins l’empresa en funció dels interessos i punts forts.

En aquest sentit la Formació és un factor clau en qualsevol organització.

Les empreses compten amb persones amb un gran potencial per explotar que amb eines i líders adequats i una bona cultura d’aprenentatge continuat, poden convertir-se en peces clau en les seves àrees.

Com desenvolupar una estratègia de Upskilling i Reskilling:

  1. Identificar les habilitats que han d’adquirir-se a través del diàleg continu.
  2. Preparar programes adaptats als objectius específics de les formacions.
  3. Definir com serà l’aprenentatge.
  4. Establir un Pla de Comunicació..
  5. Mesurar i avaluar l’èxit de les estratègies de reskillingy i upskilling​.

L’exit dels programes de reskilling i upskilling depenen en bona part de la cultura d’aprenentatge de cada organització. Per aquest motiu la learnability o capacitat d’aprenentatge continu, és una de les aptituds més buscades.

Formar equips amb persones que senten curiositat permanent, així com ganes de continuar aprenent, és un important avantatge competitiu.

A Trentia Learning, la nostra línia de negoci de Formació especialitzada en IT i Habilitats creiem que posar el focus en aquestes estratègies amb un bon partner expert en Formació de qualitat i d’avantguarda, podria ajudar a donar continuïtat a gran part del Talent Silver, molt important a les organitzacions, reciclant aquests perfils que tenen l’experiència i coneixen l’Organització, així com a desenvolupar Talent intern.

La realitat és que existeix una necessitat d’aprendre noves competències per a mantenir-se en el nou i complex mercat de treball a llarg termini i que el reskilling upskilling ajudaran a que sigui així.

 

Marta Fàbregas
Marta Fàbregas
Business Development Manager