Curs presentacions en públic d'impacte

Curs presentacions en públic d’impacte

Objectius

 • Aprendre a gestionar la por i les inseguretats que ens provoca parlar en públic.
 • Eliminar les barreres que ens impedeixen ser naturals quan parlem davant d’una audiència.
 • Adquirir tècnica d’oratòria per comunicar amb seguretat i credibilitat davant tot tipus de públic: clients, empleats, col·legues, directius, alumnes, etc.
 • Millorar la comunicació verbal i no verbal com a element de persuasió i seducció d’audiències.
 • Utilitzar els elements verbals i no verbals de les presentacions en públic per guanyar impacte i influència.
 • Adaptar les presentacions al tipus d’audiència i l’objectiu marcat d’inici.
 • Realitzar presentacions atractives que aconsegueixin captar l’atenció i seduir l’audiència.
 • Evitar els errors més comuns en les presentacions en PowerPoint.

Temari

 • Superació de la por escènica i recursos per controlar els nervis.
 • Com causar una bona primera impressió?
 • Autopresentació. Anàlisi de debilitats i fortaleses dels participants.
 • El llenguatge verbal: estructura, brevetat, claredat. Eliminació de tics.
 • El llenguatge no verbal: proxèmia, postura, gestos, expressió facial, contacte visual amb el públic i actitud.
 • El llenguatge preverbal: entonació, volum, ritme i ús dels silencis.
 • Tècnica vocal: recursos per millorar l’articulació i expressivitat de la nostra veu.
 • Jocs expressius per guanyar autoconfiança i tècniques d’improvisació.
 • Factors a tenir en compte en la preparació d’una intervenció.
 • Planificació del discurs. Què dir? Com dir-ho?
 • Execució en els moments clau: inicis i finals d’impacte.
 • La relació amb el públic: captar l’atenció, motivar, respondre preguntes.
 • Recursos de suport a la memòria – mapes mentals.
 • Què fer quan ens vam quedar en blanc.
 • Interacció amb recursos de suport (projeccions, presentacions en PowerPoint …).
 • Disseny de la presentació – com evitar presentacions monòtones.
 • Com evitar la síndrome mort per PowerPoint.
 • Realització de presentació amb PowerPoint i anàlisi personalitzat de cada participant.